Därför skapar inte regler psykologisk trygghet ”på riktigt”!

Bild tagen av Maria Lindvall

Den här artikeln skrev jag (Ylva Nyhlén) 230328 och lade upp på Linkedin. Kanske kan den tillföra något även här , för dig som läsare?

Psykosocial arbetsmiljö är ett viktigt ämne i dagens arbetsliv, och begreppet psykologisk trygghet har blivit alltmer uppmärksammat på senare tid. Psykologisk trygghet handlar om att chefer och medarbetare ska känna sig trygga nog att våga uttrycka sina åsikter, ställa frågor och göra fel utan rädsla för att bli dömda eller bestraffade.

Många företag har försökt att införa regler och riktlinjer för att främja psykologisk trygghet i organisationen. Men det är viktigt att komma ihåg att psykologisk trygghet inte kan regleras fram. Psykologisk trygghet handlar om relationer och känslor, vilket är något som inte kan skapas genom policyer och procedurer. Får vi däremot möjligheten att lära känna varandra på ett nytt sätt, så förstår vi att vi inte bara beter oss olika, vi reagerar och känner också olika. För det är lätt att säga att vi uppskattar olikheter, men när vi i vardagen faktiskt beter oss och uttrycker oss olika, så är det svårare att acceptera.

Att skapa en kultur präglad av psykologisk trygghet kräver därför ett engagemang från hela organisationen, och det börjar hos ledningen. Det handlar om att skapa en miljö där både chefer och medarbetare känner sig bekväma att vara sig själva och vågar ifrågasätta och uttrycka åsikter. Det handlar också om att visa empati och respekt för varandra och samtidigt kunna uppskatta och hantera konflikter. För har vi inga konflikter så är det osannolikt att vi vågar uttrycka oss fritt ”på riktigt”. Våra olikheter innebär nämligen också att vi vill ”bli kommunicerade med” på olika sätt. Så det den ena personen uppfattar som en uppfriskande, rak och tydlig feedback, kan av en annan person uppfattas som ett direkt påhopp. Det behöver vi kunna hantera när det händer. Och styr vi detta med regler, så är det bara en viss sorts kommunikation som tillåts och därmed får inte alla längre vara sig själva. Även om vi säger det.

Att vi uppfattar samma budskap eller händelse på olika sätt förklaras av att vi har olika ”styrkeblandningar”, det vill säga de karaktärsdrag som gör var och en av oss extra bra på något. Det kan vi lära oss mer om genom till exempel PDP®-systemet. För förstår vi hur personer med en viss styrkeblandning kommunicerar, så vet vi också varför de uttrycker sig som de gör (både i tal och skrift) och vi förstår att det inte är personligt till mig. Vi lär oss också hur vi (utifrån den vi är) kan bemöta olika personer, utan att de behöver anpassa sig i alla lägen. För vem ska bestämma vilket beteende som är ”okej” i en organisation med många olika människor? Vem har det ”bästa” beteendet? Ja det kan vi självklart inte avgöra, eftersom vi är rörande överens om att vi behöver våra olikheter.

Så vad kan en organisation göra för att främja psykologisk trygghet? Det handlar om att skapa en kultur där det är tillåtet att misslyckas och där medarbetare uppmuntras att uttrycka sina åsikter. Där vi inte är rädda för att tycka olika och kanske få en verbal konflikt kring det. Vågar vi ta hand om det direkt och lyssna på varandra kan vi lära oss mycket och hitta bättre lösningar kring sakfrågorna. Och dessutom fördjupar vi vår förståelse och uppskattning av varandra till nästa gång vi tycker olika. Ledningen kan och bör självklart ta initiativ och vara förebilder i att skapa en öppen och transparent kommunikation, där det är tydligt vad som förväntas av alla i organisationen. Och när något blir fel, vilket det blir även i en organisation med en ”äkta” öppen kommunikation, då måste även de kunna be om ursäkt. För ledningens beteende är avgörande i en kultur med psykologisk trygghet, eftersom de sätter tonen och skapar tilliten.

Sammanfattningsvis kan psykologisk trygghet inte regleras fram i en organisation. Det handlar om att skapa en kultur av öppenhet, respekt och empati där chefer och medarbetare känner sig trygga att vara sig själva och uttrycka sina åsikter utan rädsla för att bli dömda eller bestraffade. Det är något alla i organisationen måste engagera sig i och det börjar med ledningen och med kunskap.

För att underlätta det här arbetet finns hela PDP®-systemet, som tagits fram just för detta ändamål. Med PDP®s hjälp skapas den grundförståelse vi faktiskt behöver i en organisation för att på riktigt kunna acceptera och uppskatta våra olikheter. Inte bara i ord, utan också i handling!

PRETRAUMATISK STRESS

LIDER DU AV PRETRAUMATISK STRESS? I så fall är det viktigt att du blir medveten om det! Pretraumatisk stress är något som uppstått efter att vi börjat prata om stressrelaterade sjukdomar och som är en sorts hypokondri kring just detta. Enligt mig, Ylva Nyhlén. Men vad är det då?

Jo, när du, jag eller någon annan blir stressad av TANKEN på att BLI STRESSAD av en senare arbetsuppgift eller situation. När själva rädslan för att bli stressad skapar just denna negativ stress. Det är min definition på uttrycket ”pretraumatisk stress”, som väl egentligen inte ens finns? Som uttryck betraktat alltså. För att det finns som företeelse, det vet jag eftersom jag ”sett” det med egna ögon (och öron).

Prestationsångest!

Själv brukar jag, som ni kanske sett om ni läst andra inlägg här, mer ta ut glädjen i förskott. Det här är dock inget att skämta om för det är blodigt allvar för dig om du råkar ut för det. Ett vedertaget uttryck inom psykologin är uttrycket ”en självuppfyllande profetia”, vilket står för att det vi är rädda för ska hända också händer (för ofta är det i negativa sammanhang det används). Jag vill hellre dra nytta av det genom positiva förväntningar.

I det här sammanhanget skulle det kunna innebära att när vi upptäcker tendenser till ”pretraumatisk stress” hos oss själva, hos kollegor eller andra i vår närhet, så försöker vi vända på det. För att stressa inför en situation som kanske också kommer blir stressig, kommer inte stärka oss och öka våra möjligheter att må bra. Tvärtom så kommer det suga energi redan innan och eftersom vi förväntar oss ett litet helvete så lär det också bli så, för vi letar efter bekräftelse på vår förväntan.

Prestationsglädje!

Om vi istället tänker: ”Det här blir ett utmärkt tillfälle att spänna ”musklerna”!  Jag kommer ha många tillfällen att ladda batterierna mellan styrkeuppvisningarna och det ska bli roligt med en rejäl utmaning!” så går vi in med lite mer skräckblandad förtjusning. Då har vi energi med oss in i uppgiften och har mycket större sannolikhet att klara den. Utan alltför mycket negativ stress. Det är då vi kan få känna mer prestationsglädje än prestationsångest också!

Ja så här tänker jag. Kanhända förenklar jag saker, men som sagt, det ligger i min natur eftersom jag jobbar med positiva självuppfyllande profetior! Hur är det med dig? Har du känt pretraumatisk stress någon gång? Eller har något kanonverktyg mot det?

KRÄNKT? JAG? – NO WAY!

(Det här inlägget är nästan en total repris av ett inlägg från 2021, men eftersom ämnet fortfarande är så aktuellt så kör vi det igen!)

Härligt att 2023 äntligen är igång! Låt oss tillsammans fylla det med vänlighet, respekt och omtanke. Med det i åtanke sticker jag ut hakan och ger mig på ordet ”kränkt”. Vem är det som driver agendan att överanvända ett så viktigt ord så det helt tappar stinget? Jag vill istället på allvar re-lansera ordet FÖROLÄMPAD. Hur går det ihop med vänlighet respekt och omtanke undrar du??

Jo, det beror helt enkelt på mina egna definitioner och upplevelser av dessa ord samt min envisa vilja att se människor som starka. För mig är att vara förolämpad att anse att personen som uttalat sig har fel, brister i omdöme och helt enkelt borde be om ursäkt för sitt olämpliga beteende/uttalande. Det vill säga JAG äger situationen och avgör vad som är rätt och vad jag vill ta till mig. Och jag hör det ordet så sällan numera, medan ordet KRÄNKT ständigt dyker upp…

Med min definition har det gått inflation i det ordet, som för mig innebär att något någon annan säger eller gör går in under mitt skal och gör mig illa. Jag blir ledsen och sårad av att bli kränkt. Av en förolämpning blir jag mer arg och förbannad. Skillnaden för mig bottnar i att för att bli kränkt behöver den som kränker mig vara någon som jag ser som en klok och av mig uppskattad person. Allt negativt från övriga ser jag som en ren förolämpning, även om jag faktiskt oftast inte reagerar så mycket på det .

Min pappa var väldigt duktig på det här. Kanske lite för duktig, för så fort han fick kritik för något så körde han ”by default” kommentaren ”Uppenbarligen en ovederhäftig person och därför kan jag inte bry mig om vad han/hon säger” (hen fanns inte på den tiden😄). Det är att dra det lite väl långt, för det blir ju svårt att utvecklas då, men faktiskt betydligt bättre än att ständigt bli ledsen och sårad. Så jag uppmanar till försiktighet med vad som tas in och från vem! Och att efterfråga en ursäkt om det behövs… Då kan också vederbörande få chansen att förklara sig.

Jag tycker nog generellt att vi lägger lite för mycket tilltro till att människor ska uttala sig och bete sig som vuxna, kloka, balanserade personer, när vi vet att det inte alltid är så det är. I vardagslivet blir folk stressade, känner sig trängda, har för mycket att hålla reda på och det gör att de inte är i sitt ”kloka jag”. Därför kommer mycket konstigt ut från både dig, mig och andra (tror i alla fall jag). Så innan vi själva kan säga att vi aldrig någonsin säger eller gör något som någon annan kan uppfatta som kränkande tror jag det är viktigt med gradskillnaden. Och att ge möjligheten till att ändra sitt uttalande/ beteende om det missuppfattats. Eller möjligheten till att be om ursäkt. Och slutligen att bygga vårt eget teflonskal som gör att det blir lättare att hålla ogenomtänkta ord och handlingar där de hör hemma, på utsidan där de rinner av och försvinner. Synpunkter?

REDO FÖR NYTT ÅR?

Låt oss fira det gångna året!

ÄNTLIGEN är det dags för ett nytt år! Dags att summera det gamla året och börja lägga upp strategierna för det nya, helt öppna året! Jag tycker det är så skönt att varje år få se vad som är klart och vad jag behöver omstarta på det nya året. Att sätta upp nya mål och intentioner och sedan skapa planer för hur vi ska nå dem, det njuter jag av!

Att avsluta med ett ”årsbokslut” över vad som hänt under det gångna året, vad som lyckades och vad som inte blev enligt plan, är något de flesta företag och organisationer i alla fall har intentionen att göra. Dock tar det tid och vi är ofta mer inriktade på framtiden än på det förflutna. Men förutom att vi kan lära oss av tidigare erfarenheter, ligger det också ett värde i att se hur mycket vi faktiskt åstadkommit! När vi är ”mitt i matchen” hinner vi inte fundera över det, utan för de flesta jag känner handlar det bara om att fokusera på att få saker gjorda här och nu. Och ofta ligger vi efter i vår egen agenda och känner att vi inte alls hinner det som vi planerat. Iaf är det så för mig, som är en evig tidsoptimist. Då är det nyttigt att se vad som faktiskt har hunnits med!

Nytt år!

Det roligaste är ändå att planera framåt. När nästa år ligger som ett oskrivet blad framför oss. Jag får känslan av att allt är möjligt, trots att det som händer i världen idag gör det svårt att tro på någon längre framtid… Men i det lilla, i min egen del av världen, där kan jag göra vad jag kan för att sprida glädje, energi, kunskap och dela insikter med andra och där finns det bara möjligheter! Och tillsammans kan vi skapa fantastiska saker! Fokuset på här och nu och en positiv framtidstro, är om möjligt ännu viktigare när det stormar ”där ute”. Så låt oss tro på 2023 som ett år som blir fredens år ”där ute” och ett energi- och glädjefyllt år för dig och mig och de verksamheter vi verkar i.

Vi kan bara göra vårt bästa och med en genomtänkt och positivt framtagen plan, med en blick i backspegeln för att ha med oss lärdomar och känslan av vår kraft och förmåga, kommer vi självklart skapa ett magiskt 2023! Eller hur?

GOTT NYTT ÅR KÄRA DU!!

 

RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS – REKRYTERINGSDAGS?

Brukar du rekrytera själv? Eller använder du en rekryteringsfirma? Varför? Ja, det kan finnas många anledningar till svaret, oavsett vilket det är. Själv är jag en förespråkare av att varje organisation ska rekrytera nya kollegor på egen hand. Jag är nämligen övertygad om att ingen annan kan veta lika mycket om fördelarna med att arbeta i just den organisationen, som någon som faktiskt gör det. Och är jag en kandidat som söker jobb vill jag naturligtvis träffa någon som kan berätta om det. Som jag kan ställa frågor till, som jag kan känna av om jag tror jag passar ihop med och mycket annat. Det är EN av mina anledningar.

En annan anledning är också att en blivande kollega säkert bäst kan avgöra huruvida den person som söker jobb kommer att trivas på den rekryterande arbetsplatsen. Och intervjun bör självklart ske där huvuddelen av arbetet ska utföras, för även en sådan sak ger ett intryck och skapar en känsla av om jobbet är rätt eller inte.

Jag vet inte vad det är som gjort att det blir allt vanligare att lägga ut sin rekrytering på andra. Tidsbrist är stark anledning enligt flera jag pratat med, men vad kan rimligen vara viktigare än att rekrytera nya medarbetare?? Tyvärr är också många osäkra och tror att andra är bättre än de själva på rekrytering. Varför då? Att rekrytera är en arbetsuppgift som även den görs med hjälp av en metod och med verktyg som gör jobbet enklare. Inte så svårt alls att lära sig. Speciellt om man har ett sådant verktyg som PDP-systemet, men även utan ett sådant ”specialverktyg” kan ett bra arbete göras.

Eftersom jag vet hur man gör, har en kanonbra metod och har den inställning jag har, så håller jag just nu på att skapa en webbutbildning i hur man rekryterar. Jag tycker det är ett för viktigt arbete för att lägga ut på någon annan, oavsett ur duktig den personen än är. Att jobba på arbetsplatsen där jobbet finns, trumfar allt!

Jag har själv jobbat med rekryteringar på en mängd olika sätt. Jag har varit jobbcoach, rekryterande chef, HR-chef som rekryterade åt andra chefer, betald rekryterare åt andra företag i Sparringpartner och självklart har jag ju själv sökt jobb. Ibland via rekryterings-företag. Jag har i vissa fall fått jobbet och andra fall inte blivit den som valdes och generellt är min uppfattning (liksom uppfattningen hos många, många av dem som jag jobbcoachat) att rekryteringsföretag inte är lika roliga att ha att göra med som företaget självt.

Jag tror att många beställare som betalar mycket pengar för sina rekryteringar, skulle bli chockade om de får höra hur kandidaterna ibland blir behandlade. Inte av alla rekryterare så klart och här kan ju även de som rekryterar själva göra misstag. Men inte efter att ha lärt sig min metod! I den metoden är kandidaterna stjärnorna och hur de blir behandlade är jätteviktigt. Om inte annat för att även om de inte är intressanta för den här tjänsten kan de vara en kund imorgon! Och vara intressanta för nästa lediga tjänst. Dessutom skriver de på sociala medier och pratar med vänner. Så kandidater är ALLTID viktiga!

Det blev ett långt inlägg det här och jag har mycket mer att säga och lära ut och det kommer jag göra både i en kortare gratiskurs, i en rejäl webbutbildning och till slut också i den webbutbildning i PDP-systemet som ligger och väntar på att bli skapad. Till dess, hör av dig om du är intresserad av någon av dessa utbildningar eller håll utkik på hemsidan, för snart dyker de upp där! Och vill du få hjälp tidigare än så, slå mig en signal så kör vi en crash course på telefonen! Kom ihåg, dina rekryteringar är alldeles för viktiga för att lägga i händerna på någon annan!!

HAR DU VERKLIGEN RÅD ATT INTE …

HAR DU VERKLIGEN RÅD ATT INTE …använda varenda person i verksamheten på det mest effektiva sättet? …se till att allas styrkor verkligen får komma till nytta i verksamheten? …stoppa det energitapp, litet eller stort, alla medarbetare och chefer har av blandade orsaker? För effektiviteten och prestationsglädjen finns ju inom räckhåll och är inte så himla komplicerade att styra upp.

Vad handlar det om då? För att du ska ha en siffra att kunna ta ställning till i sammanhanget så gör vi en liten formel du kan använda. Med ett excelark och lite formler kan man slå hela världen med häpnad (säger ekonomen i mig😁)!. En formel är till exempel så här:

Totala antalet arbetade timmar * %-ineffektivitet = Missade värdeskapande timmar

10 personer = 1 600 timmar på en månad. Säg att 5% av dessa är onödig tidsåtgång på

grund av svår/tråkig uppgift (även med tappad energi och motivation som följd).

I siffror: 1 600*5% = 80 timmar = Två arbetsveckor. På EN MÅNAD!!

Jag avstår från att räkna timmarna i kostnader, för det är ju inte bara på kostnadssidan detta får effekt. Två veckors förslösad tid som, om de använts till värdeskapande uppgifter, kanske hade gett en ny riktigt stor affär. Eller skapat en extra nöjd kund som därför stannar kvar även nästa år. Och så vidare. Så kostnaden är den lilla delen, även om den på ett år och med många medarbetare är rejält mycket pengar i sjön. För att inte tala om motivationstapp, irritation, känsla av misslyckande, stress, med mera som medarbetare och chefer upplever när de använder sin tid till fel saker.

Så jag upprepar min fråga, HAR DU VERKLIGEN RÅD ATT INTE ENERGIOPTIMERA VERKSAMHETEN??

Eller så kan du glädja dig åt de 95% (i exemplet) som är effektiva! Om du tror de stämmer…😉 Som sagt, hör av dig så kan vi räkna på riktiga exempel hos dig! Jag älskar att räkna!

SVAGHETER VS STYRKOR

SKA MAN TRÄNA UPP SINA SVAGHETER? What?? Svagheter, det är ett ord jag inte brukar använda! Svagheter är ju helt enkelt styrkor använda i fel sammanhang. Så tänker jag. Därför är mitt svar ett bestämt NEJ! Se till att befinna dig i rätt omgivning i stället. Så dina styrkor kommer till sin rätt. Det är extra viktigt när du är ung och ute på ditt första jobb, för då kan det vara förödande för självförtroendet och framtidstron om du hamnar fel. Lite läskigt faktiskt, hur viktigt det är att hamna på rätt ställe med en chef som förstår att använda ens styrkor och ge positiv feedback för att boosta självförtroendet. Och som om man råkat hamna fel kan berätta att det är styrkorna som är fel för rollen, eller omgivningen, inte du!

Exempel: En av dina största styrkor är att du är utåtriktad och får energi av att träffa människor. Du söker jobb som arkivarie (varför? Ja, säg det, ibland blir det fel…). Eftersom du är så trevlig på intervjun och de inte använder PDP-systemet😉 som annars hade visat att du inte är så intresserad av detaljer och att du behöver människor runt dig för att få energi, så får du jobbet. Jippi!!

Under de första 3 dagarna. Sedan slokar du allt mer och känner dig dålig. För du tappar all energi. Inga människor och många detaljer. Nej, det går inte bra. Hur lätt är det då inte att tro att det är du som är felet?? Att du är ”svag” på noggrannhet och dessutom slö som bara hänger i fikarummet hela tiden. Ska du då träna dig på att uppskatta att sitta tyst mer och dessutom träna dig på att bli bättre på detaljerna?

NEEEJ!! Du ska ju byta jobb till ett där dina skills i att få kontakt med människor kommer till sin rätt. Och där din förmåga att se helheten är en tillgång! Annars kommer du gå torrt på energi på nolltid och aldrig få njuta av flow och prestationsglädje. Med huvuddelen av dina arbetsuppgifter där styrkorna används så behåller du din energi, eller det mesta av den. Det gör att du fixar även de delar i jobbet som kanske inte är de roligaste, för du har energi till att hantera det tillräckligt bra.

Ja så tänker jag. Vad tänker du?

DU VET VAD. DU VET HUR. MEN VET DU VEM??

Gissa vad det handlar om? Processer så klart! Du har en kund som har ett behov och du vet helt säkert VAD hen behöver. Du har också trimmat processen kring HUR det ska göras så nu är den supereffektiv. Men har du funderat på VEM som ska göra den? Sista steget i en kanonprocess är att välja RÄTT PERSON för uppgiften. För att uppnå treenigheten arbetsglädje, effektivitet och kvalitet. Tre ord jag älskar!

Varför frågar jag? Är det inte självklart? Nja, i mitt tidigare liv som operations manager gladde jag mig åt att få jobba med ”Lean production” eftersom jag går i gång på att få göra processer enklare och smidigare. Så det blir rätt direkt (eftersom jag också ansvarade för kvaliteten och ekonomin). Vad jag reflekterar över idag är att jag då aldrig funderade speciellt mycket på vem som sedan skulle utföra jobbet. Om den personen tyckte det var en uppgift som hen i sin tur gick i gång på. Ändå tyckte jag att vi hade uppnått bästa ”pang för pengarna”.

Idag tänker jag annorlunda. Nu inser jag att jag på något sätt såg alla som ”likadana” om de hade samma utbildning och liknande erfarenhet. Men alla människor är ju olika, på en mängd olika sätt! Och det ger oss möjligheter! Med olika favorituppgifter och olika läggning blir varje enskild person en fantastisk tillgång för arbetsgivaren. Med rätt uppdrag och fokus.  Och först då har vi nått ända fram tycker jag. Det finns flera olika modeller för hur vi ska få en effektiv verksamhet, men alla jag känner till fokuserar på VAD och HUR. Alla utelämnar VEM. Och i VEM:et finns det så mycket ökad arbetsglädje (i kombo med ökad lönsamhet) att vinna!

Så hur gör du? Har du funderat på om du själv gör det du är bäst på och bidrar mest med? Och om du chef eller teamledare och fördelar arbetsuppgifter, funderar du på vem i teamet som får mest energi av dem? Dela gärna dina tankar och erfarenheter!

 

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

ORDEN SOM GER ENERGI

OM DU HELLRE VILL LYSSNA:

ORD. Jag älskar ord och jag har så många av dem. Med mina styrkor är ord viktiga och jag vill också stoppa in dem i en kontext, så de talar än mer till den som läser. Nu är det tyvärr INTE så marknadsföring och hemsidestexter fungerar. Inte alls! Där ska det vara kort, koncist och ”to the point”. Vilket alltså är extremt svårt för mig att få till. Jag sliter mitt hår. Tänker att jag ska skriva om så det blir mycket kortare, mycket tydligare och mycket vassare. Sitter och jobbar en timme och ser att det nya ”korta”, det är lika långt som det gamla och precis lika utsvävande. Storytelling är ju så trendigt, men inte på de ställen jag lägger dem på. Säger folk. Folk som vet. Men jag, jag tycker det blir fint jag…

Nu ska jag göra om en del texter på hemsidan, jag vet inte för vilken gång. Ett företag är en rörlig juridisk varelse som utvecklas och invecklas lite allt eftersom. Det ena ger det andra och det första försvinner. Men någonstans tycker jag ändå att min inriktning har blivit mer och mer tydlig för mig själv, vilket också gör det lättare att vara tydlig utåt. ENERGIN har varit med hela vägen. Nu finns den i olika produktvarianter och min dröm om en Energitanken-app har också blivit sann. Den blir ett så bra komplement till de andra delarna i vår ”Energiblomma”. Blomman är ganska ny och jag har en del tydliga bilder i mitt huvud hur jag ska kunna klargöra ännu bättre vad det är vi gör. Framförallt handlar det ju om vad det är kunderna får. Och, eftersom jag är ekonom, vad kunderna tjänar på att använda denna produktbukett.

Att få räkna på det här ska verkligen bli roligt. Jag gillar ju siffror också! Det känns återigen som om alla mina kompetenser och kunskaper faktiskt kommer till nytta! Nu är till och med min VVS-ingenjörsutbildning med och sträcker på sig! Att energioptimera verksamheter! Det är lite annorlunda än fastigheter, men ekonomen i mig ser att det faktiskt finns ännu mer att tjäna på denna sorts optimering. Energi är en bristvara, inte bara som el för att driva samhällen framåt, utan även för oss människor. Det är enkelt att se när så många blir utmattade på grund av att deras inre energitank är helt tom.

Så nu, nu är det dags att skriva, skriva om och skapa bilder som säger mer än 1 000 ord! Tur att jag har kompetenta människor runt mig som kan allt det som jag inte kan. För var det bara upp till mig, då skulle det vara ännu fler ord överallt! I sommar ska jag också skriva 2 böcker. Om energi. Bara för att jag vill. Och för att jag kan. Så jag får använda hur många ord jag vill!

 

GLAD SOMMAR! ☀️

Energimedvetet ledarskap skapar maximal produktivitet, energi och hälsa!

OM DU HELLRE VILL LYSSNA:

 

Så det så! Ju mer jag håller på med vårt energikoncept desto gladare och nöjdare blir jag. Eftersom jag är civilekonom och utgår från ekonomin i organisationen blir jag ibland lite bestört över att så många säger att det allra viktigaste för varje organisation är att personalen mår bra och trivs. Eller åtminstone är det så jag uppfattar det och det tycker alltså inte jag! För hur många verksamheter har startats med syftet och målet att eventuella framtida medarbetare ska må så bra som möjligt? Jag vet ingen. Gör du? Nej, det börjar med att en produkt eller tjänst ska fylla ett behov som någon form av kund har. Och någon tror sig ha just den perfekta lösningen för det. En organisation formas, med en vision och en affärs- eller verksamhetsidé. Sedan sätts mål etc. Och kundnöjdheten är sannolikt det allra viktigaste för organisationen i det här skedet, oavsett verksamhet och uppdrag. För utan nöjda kunder, inga intäkter. Och utan intäkter går det inte att anställa någon, eftersom lönen ska betalas. Och utan lön, ingen nöjd personal. Så det börjar med kundnöjdhet. Men å andra sidan, ingen nöjd kund utan personal med rätt kompetens som trivs, är motiverad och engagerad! Så personalen är så klart också viktig, men det börjar alltid med kunden / brukaren / användaren / patienten och varför organisationen finns. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig även i arbetet med att få nöjd personal som trivs på sitt arbete! För genom att hela tiden hålla blicken på varför vi finns och för vem, så ökar vår trivselnivå. Vi vill ju alla se att vi gör nytta, är viktiga och är en del av något större.

Hur kommer då energimedvetenhet och energimedvetet ledarskap in? För mig känns det verkligen som om det är en självklar och förbisedd lösning för både trivsel och produktivitet. Kan det vara för att jag gick VVS på 4-årig teknisk?? Är jag ”färgad” och vill få ihop blandade kompetenser? Nej, så klart inte, men faktiskt gör det att jag borde tänkt på det här lite tidigare!! Vi energioptimerar till exempel fastigheter, så varför inte organisationer? Vi jobbar ju hårt mot energislöseri i alla andra sammanhang. Vem vill att personalen ska göra av med energi i onödan? Ett slöseri som kanske till och med skapar sjukskrivningar. Svaret är självklart INGEN. Det är här energimedvetenheten kan göra hela skillnaden. För energioptimering är givetvis bra även för människor!

Så hur fungerar energimedvetet ledarskap då? Enkelt sagt så kartlägger vi hela personalens styrkor. Vi tittar på vad som motiverar och demotiverar. Vad som tar energi och vad som ger energi. Sedan är det dags att sätta detta i relation till organisationens olika mål och vilket arbete som behöver göras för att de ska nås. Självklart sker det här i samråd med var och en så att hens styrkor, motivatorer och intressen kan användas så långt det är möjligt. På det här sättet sätts också kundnöjdheten i centrum. Det gör att det blir kundfokus samtidigt som alla får använda sina förmågor på bästa sätt. Då går det åt mindre energi och mer energi alstras när man har roligt och känner sig värdefull för helheten. Det är energimedvetet ledarskap och energioptimering i organisationer. På köpet får man en ökad förståelse av nyttan med våra olikheter, eftersom jag slipper göra det jag tycker är tråkigt, svårt, som tar tid och där jag känner mig otillräcklig. För det gör min konstiga kollega med stor glädje. Så vilken tur att hen jobbar här! Och alla ibland lite svåra beslut, till exempel om jag får jobba hemifrån eller inte styrs utifrån vad som är bäst för verksamheten och därmed för kunden. Som faktiskt är den som betalar min lön i slutänden… Då försvinner rättvisetänket, för allt handlar om vad som är bäst för att nå mål och få nöjda kunder. Och det är ju på sitt sätt ännu mer rättvist och tydligt. Enkelt va’?

Kanske inte, i alla fall inte från början, men med uthållighet kan vi nå dit. Visst är det sunt förnuft när man tänker i de här banorna? Jag blir extra glad eftersom jag tycker det gifter ihop ekonomi, HR och ledning så bra. Det gör också så att kunder, personal och ägare blir nöjda. Samtidigt. Det är ju också så mycket roligare att få känna sig både effektiv och duktig. Att kunna känna prestationsglädje.

Jag avslutar den här bloggen med ett citat från min gamla chef Börje Östergren. 1997 började jag som ekonomichef i hans bolag Östergrens Elmotor AB. Han välkomnade mig med orden ”Här tjänar vi pengar och har roligt, i nu nämnd ordning. För utan pengar blir det inte kul”. Och vi hade väldigt mycket roligt tillsammans i hans företag, både produktionspersonal och tjänstemän. Oavsett vilken position vi hade så påverkade vi kundens upplevelse, så alltså var vi alla säljare enligt Börje. Och vi kände oss alla viktiga, oavsett vad vi bidrog med. För vi visste att var och en av oss behövdes för att vi skulle få nöjda kunder. Så det så!

Kategorier

Senaste artiklarna 

Därför skapar inte regler psykologisk trygghet ”på riktigt”!

Bild tagen av Maria Lindvall Den här artikeln skrev jag (Ylva Nyhlén) 230328 och lade upp på Linkedin. Kanske kan den tillföra något även här , för dig som läsare? Psykosocial arbetsmiljö är ett viktigt ämne i dagens arbetsliv, och begreppet psykologisk trygghet har...

PRETRAUMATISK STRESS

LIDER DU AV PRETRAUMATISK STRESS? I så fall är det viktigt att du blir medveten om det! Pretraumatisk stress är något som uppstått efter att vi börjat prata om stressrelaterade sjukdomar och som är en sorts hypokondri kring just detta. Enligt mig, Ylva Nyhlén. Men vad...

KRÄNKT? JAG? – NO WAY!

(Det här inlägget är nästan en total repris av ett inlägg från 2021, men eftersom ämnet fortfarande är så aktuellt så kör vi det igen!) Härligt att 2023 äntligen är igång! Låt oss tillsammans fylla det med vänlighet, respekt och omtanke. Med det i åtanke sticker jag...

REDO FÖR NYTT ÅR?

ÄNTLIGEN är det dags för ett nytt år! Dags att summera det gamla året och börja lägga upp strategierna för det nya, helt öppna året! Jag tycker det är så skönt att varje år få se vad som är klart och vad jag behöver omstarta på det nya året. Att sätta upp nya mål och...

RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS – REKRYTERINGSDAGS?

Brukar du rekrytera själv? Eller använder du en rekryteringsfirma? Varför? Ja, det kan finnas många anledningar till svaret, oavsett vilket det är. Själv är jag en förespråkare av att varje organisation ska rekrytera nya kollegor på egen hand. Jag är nämligen...