ENERGISPARRING® – GER DIG MER KOLL PÅ ENERGI OCH STYRKOR!

Har du någon gång känt dig utömd på energi, kanske av stress eller andra orsaker? Eller har du en kollega eller medarbetare som behöver en extra energiboost? Ibland behövs det personlig, djupgående och kanske upprepad energisparring. Vi erbjuder då två varianter.

Friskvårdsbidrag kan användas och du kan betala med epassi och hittar tjänsten på deras app. 3 ggr energisparring kostar där  4 995:- (inkl moms). Du kan också boka direkt av oss här på Bokningsknappen.

ENERGISPARRING® – för mer energi och mindre stress!

Här har vi ett fokus på hur negativ stress minskar din energi och du lär dig metoder för att minska stressen och öka energin.

För energifyllda, starka individer och laddade organisationer!

ENERGISPARRING® de luxe – jobba både med din energi och dina styrkor!

Energisparring är en sorts coaching där vi utgår från vad som ger och tar energi och har det som grund för önskad utveckling. Följande ingår:

Enkät med resulterande Energi- & styrkeprofil

Energisparring 3 * 60 minuter (fler gånger kan givetvis köpas till)

Energitanken®, vårt webbapp full med övningar, fakta, film och poddar.

Utgångspunkten är nuläget utifrån upplevelse och Energi- & styrkeprofil samt ditt önskade resultat. Därifrån tas processen framåt tills målen uppnås. Pris för detta paket är 9 995:- (Inkl moms)

HUR GÅR ENERGISPARRING DE LUXE TILL?

Till grund för Energisparringen ligger den individuella Energi- & Styrkeprofilen. I denna ser vi bland annat styrkor, föredragna beteenden, energitapp och trivselnivå. Denna profil gås igenom tillsammans med sparringpartnern och tolkning, reflektion och analys görs tillsammans. Resultatet av det samtalet blir en del av grunden för det fortsatta energiarbetet.  

Det önskade resultatet, det vill säga målen med Energisparringen samt önskade effekter diskuteras givetvis också under första träffen. Sedan bokas 2 nya sessioner direkt och vid behov kan givetvis fler bokas senare. Lämpliga verktyg, övningar och även läxor används och sparringen avslutas när målen nåtts eller när det finns en tydlig väg framåt som känns nåbar på egen hand.