ENERGISPARRING® – GER MER KOLL PÅ ENERGI OCH STYRKOR!

VARFÖR?

Har du någon gång känt dig utömd på energi? Ibland behövs det en mer djupgående och längre sparring än de korta ”här och nu” sessionerna som bokas via Energitanken. Ett exempel kan vara när energinivåerna behöver en rejäl påfyllning och orsakerna till varför orken och motivationen försvunnit kanske inte känns solklara. Då rekommenderar vi Energisparring, en serie av längre sparringsessioner med en och samma sparringpartner.

VAD ÄR ENERGISPARRING?

Energisparring är en sorts coaching där vi utgår från vad som ger och tar energi och har det som grund för önskad utveckling. Följande ingår:

– ProScan-enkät med rapport

– E-learning ”Styrkor” för egen tolkning av rapport

– Energisparring 55 minuter, minst en gång, men sannolikt några gånger.

Utgångspunkten är nuläget utifrån upplevelse och rapport samt önskat framtidsläge. Därifrån tas processen framåt tills målen uppnås. Givetvis sker allt under tystnadsplikt. 

HUR GÅR DET TILL?

Till grund för Energisparringen ligger den individuella styrkerapporten ProScan. I denna kan bl a styrkor, energitapp och trivselnivå avläsas. Tillsammans med den färska ProScan-rapporten får personen en e-learning där rapporten gås igenom och personen själv får analysera och reflektera över vad som framkommer. Kanske kommer insikter som kan vara till nytta i det fortsatta arbetet mot ökad energi. Rapport och analys ska vara gjord innan första sparringsessionen. 

Resultatet, målen med Energisparringen och önskade effekter diskuteras under första träffen. Sedan bokas nya sessioner utifrån de behov som framkommer och lämpliga verktyg och övningar används. Sparringen avslutas när målen nåtts eller när det finns en tydlig väg framåt som känns nåbar på egen hand.