FÖR ORGANISATIONER

Grunden för framgång  i alla sorters  organisationer är energi. Den energi som skapar engagemang och motivation och som kommer från personalen. Mycket samlad energi i organisationen påverkar både kunder och leverantörer positivt och skapar mer affärer. Affärer som skapar framgång för en organisation, oavsett om det är pengar som ska tjänas eller samhället som ska servas. Och som dessutom skapar mer energi hos personalen. En god spiral!

Den framgången vill vi bidra till genom energisparring i olika former. All vår energisparring innefattar vår modell Energy Management®, eftersom det skapar en struktur och systematik i något som annars kan framstå som flummigt. Det är det inte och vi kan undvika sjukskrivningar, låg effektivietet, dålig stämning med mera genom att var och en blir mer energimedveten och förstår hur mycket vi påverkar varandra. 

Här nedanför beskrivs de olika tjänster och verktyg som bidrar positivt till både trivsel, effektivitet och resultat i din organisation. Vi erbjuder dessa lösningar till grupper, team, hela företag och organisationer. De finns beskrivna i detalj på länkade egna sidor eller produktblad (klicka på ”bollarna”) och självklart kan vi också skräddarsy ett program utifrån just era specifika behov!

ENERGY MANAGEMENT® 

modellen för att få struktur och systematik i din och personalens energihantering!

Energy Management®! Det är en modell som i sin enkelhet ger dig och din personal struktur och systematik för att och hålla er energinivå på en jämn nivå. Så att ni orkar allt ni vill och aldrig riskerar tappa så mycket energi att det blir ohälsosamt. Lär er de 4 stegen i ENERGY MANAGEMENT®:

1. Energimedvetenhet

2. Kontroll på nivån i energitanken

3. Planerad påfyllning och förbrukning

4. Aktivt energiarbete med verktyg  (där förordar vi vår webbapp ENERGITANKEN®!)

ENERGIOPTIMERING

Hög effektivitet, bra resultat och en personal som mår bra och känner prestationsglädje! Hur låter det? Och ju större andel personalkostnaderna är av den totala kostnadsmassan, desto större anledning att energioptimera företaget!

Personalen är oftast den viktigaste resursen och det är deras samlade energi som också skapar resultaten. Så hur mycket av den energin använder ni effektivt? Och hur mycket kan ni vinna om ni gör det?

ENERGIBOOST – FÖRELÄSNING

Den enklaste formen av energisparring® för teamet eller organisationen är att boka en Energiboost i form av en kortare föreläsning med oss. Vi kommer då ut till er och har 1-2 timmars inspirationsföreläsning där vi bland annat pratar om följande:

PSYKOLOGISK TRYGGHET – grunden för ett bra teamarbete.
ENERGY MANAGEMENT® – modellen för att hantera din energi.
VERKTYG – för din EGEN energikontroll.
ENERGISPRIDNING – så hjälper vi varandra att behålla energin i teamet.

ENERGIBOOST FÖR RESULTAT & DRIV – HALVDAGSUTBILDNING

För dig som vill utbilda hela teamet i Energy management för bättre hälsa, ökat engagemang och mer ork på jobbet och på fritiden.

Mer energi och kraft, både på jobbet och hemma, är inte det vad vi alla önskar oss och behöver? Hur ska vi då kunna se till att hålla vår inre energitank fylld mitt i allt detta? Jo, med hjälp av Energy Management®!

Det är en modell som i sin enkelhet hjälper var och en, för vi är så olika, att hålla energinivån på en jämnare nivå. Hela gruppen förstår mer om vad som tar och vad som ger energi och också hur vi kan ge energispridning till varandra och också stoppa våra energitjuvar.

ENERGI- & STYRKEDAG

Under en heldag jobbar vi med både Energy Management®  och var och ens styrkor i teamet.

Med hjälp av vårt digitala personalutvecklings-system PDP® kartlägger vi allas styrkor och ser till att de blir kända för hela teamet / organisationen. Att få använda sina styrkor och därmed kunna bidra bäst med sina naturliga förmågor, det ger minskat energitapp och en höjd energinivå. När vi sedan, i kombination med detta, lär ut vår modell Energy Management så ökar kompetensen och förståelsen kring vad som tar och vad som ger energi på jobbet. Det förbättrar orken, toleransen, samarbetet och ger idéer kring hur arbets-uppgifter kan fördelas utifrån styrkor. Med den nya kompetensen bidrar alla till energispridning och hindrar energitjuvar. Mer effektivitet, prestationsglädje och bättre resultat kommer ur detta.

PDP® – SYSTEMET GER RÄTT PERSON MED RÄTT STYRKOR PÅ RÄTT PLATS!

Genom att bland annat visa dig styrkor och energinivåer hos individer hjälper dig PDP-systemet att få rätt person på rätt plats. Det ger också stöd till chefer, utvecklar medarbetare och skapar effektiva och sammansvetsade team. Systemet är skapat för dig som vill se en energifylld och framgångsrik organisation där personalens styrkor används på bästa sätt! På Sparringpartner använder vi systemet i det mesta vi gör. PDP är molnbaserat och mycket lätt att använda, med en stor mängd användnings-områden som du kan läsa mer om via länken nedan. Vi utbildar dig hur du bäst använder det i just din organisation!

TEAMSCAN® – SKAPAR HÖGPRESTERANDE OCH BALANSERADE TEAM

För att skapa balanserade team behöver ni löpande titta på vilka styrkeblandningar teamen har och vilka styrkor som behöver boostas och vilka som behöver dämpas. Allt utifrån ledarens, omgivningens och uppdragets behov.

Efter att alla i teamet gjort en ProScan online visar TeamScan sammansättningen av teammedlemmarna samt sannolika arbetssätt och preferenser i gruppen, avdelningen eller hela organisationen. Hur använder ni detta bäst?

Ni ser också den tillgängliga energin per person vilket också bör påverka ansvarsfördelning och balans i teamet. Nu börjar ni jobba Energioptimerat! Hur hög energinivå kan teamet nå?

PROSCAN® – VISAR VAD SOM MOTIVERAR OCH ÖKAR ENERGIN HOS MÄNNISKOR

Med hjälp av någon av de rapporter som en ProScan-enkät genererar är det lätt att se i vilken yrkesroll en persons styrkor och beteenden kommer mest till sin rätt. Det är också enkelt för en chef att förstå vad som tar fram medarbetarens bästa arbetsjag. Tack vare enkelheten i ProScan kan organisation och personal snabbt få en uppfattning om stressläge, energitapp, företagskultur och andra viktiga parametrar. 

Vi använder oss av Energi- & Styrkerapporter, men det finns också många andra. Bland annat finns en rapporter som visar för chefen vilket ledarskap som ger medarbetaren mest motivation!

Om du vill utveckla enskilda personer i organisationen hittar du mer information HÄR. Även i bollarna nedan finns mer information om personlig sparring® och ett webbverktyg för eget arbete med energiutveckling.