PDP® – GER RÄTT PERSON MED RÄTT STYRKOR PÅ RÄTT PLATS!

Genom att bland annat visa dig styrkor och energinivår hos individer hjälper dig PDP-systemet att rekrytera både rätt och lätt. Det ger också stöd till chefer, utvecklar medarbetare och skapar effektiva och sammansvetsade team. Systemet är skapat för dig som vill se en energifylld och framgångsrik organisation där personalens styrkor används på bästa sätt! På Sparringpartner använder vi systemet i det mesta vi gör. PDP är moln- och licensbaserat och mycket lätt att använda, med en stor mängd användningsområden som du kan läsa mer om här på sidan. Vi utbildar dig hur du bäst använder det i just din organisation!

VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT MED ETT PROAKTIVT PERSONALARBETE?

SE VÅRA EXEMPEL

Ett integrerat digitalt personalutvecklingssystem som ser helheten – vad löser det?

Behöver ni förbättrad kommunikation? Ha koll på personalens stressnivåer? Förenkla ledarskapet?

Använd PDP-ProScan – INDIVID

Vill du säkra upp rätt person på rätt plats? Tar urval och rekrytering för lång tid? Kostar för mycket energi och pengar? 

Använd PDP-JobScan – REKRYTERING

Saknar ni metoder för att regelbundet utveckla era team? Förbättra samarbete och kommunikation?

Använd PDP-TeamScan – GRUPP

Med ett välbeprövat licens- & molnbaserat helhetssystem säkras en långsiktigt hållbar och förändringstålig personalutveckling. PDP ger organisationen ett enkelt systemstöd för att ni själva ska kunna hantera rekrytering, chefsstöd och teamutveckling på ett enhetligt och strukturerat sätt. Ni får ett gemensamt språk och en röd tråd genom allt ni gör gällande rekrytering, ledarskap- och personalutveckling. Systemet kan enkelt integreras med befintlig IT-lösning. 

PDP® – Professional Dynametrics Programs – är systemet som togs fram redan 1978 för att människor skulle förstå varandra på jobbet. Om vi förstår varandra och kan uppskatta våra olikheter så kan det uppstå magi. PDP har fortlöpande utvecklats för att användas till att rekrytera, motivera och behålla högpresterande personal. Bland annat har US AirForce använt systemet sedan många, många år med mätbara resultat.

Med PDP upprätthåller ni enkelt ett långsiktigt hållbart personalutvecklingsarbete med er egen personal vilket ger högsta energi och bästa resultat! Ni kommer bokstavligen se hur energin i organisationen ökar, eftersom PDP-rapporter visar även energinivån! 

GRUNDEN I PDP-SYSTEMET

PDP-SYSTEMETS ANVÄNDNINGSOMRÅDE