PDP® – KARTLÄGGER STYRKOR OCH OPTIMERAR TEAM!

Genom att bland annat visa styrkor och energinivåer hos personalen ger rapporterna från PDP-systemet stöd till chefer, utvecklar medarbetare och skapar effektiva och sammansvetsade team. Rapporterna är skapade för verksamheter där en energifylld och framgångsrik organisation med rätt användning av personalens styrkor är viktigt!

VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT MED ETT PROAKTIVT PERSONALARBETE?

SE VÅRA EXEMPEL

Ett integrerat digitalt personalutvecklingssystem som ser helheten – vad löser det?

Behöver ni förbättrad kommunikation? Ha koll på personalens stressnivåer? Förenkla ledarskapet?

Använd PDP-ProScan – INDIVID

Saknar ni metoder för att regelbundet utveckla era team? Förbättra samarbete och kommunikation?

Använd PDP-TeamScan – GRUPP

GRUNDEN I PDP-SYSTEMET

PDP-SYSTEMETS ANVÄNDNINGSOMRÅDE