PROSCAN® – VISAR VAD SOM MOTIVERAR OCH ÖKAR ENERGIN HOS MÄNNISKOR

Med hjälp av någon av de rapporter som en ProScan-enkät genererar är det lätt att se i vilken yrkesroll en persons styrkor och beteenden kommer mest till sin rätt. Det är också enkelt för en chef att förstå vad som tar fram medarbetarens bästa arbetsjag. Tack vare enkelheten i ProScan kan organisation och personal snabbt få en uppfattning om stressläge, energitapp, företagskultur och andra viktiga parametrar.

Så här går det till:

Genom att fylla i en online-enkät som tar ca 10 minuter kommer ett resultat som visar hur kombinationer av specifika egenskaper bland annat påverkar hur personen arbetar mest effektivt och reagerar på stress. I enkäten skalas 60 adjektiv, helt utan tvingande val. Flera olika rapporter kan tas ut med enkäten som bas. ProScan är utformad för att fokusera på personens styrkor och vad som motiverar denne. Syftet är bland annat att hjälpa chef och medarbetare att tydligt se vad som skapar en miljö som minskar stress och ökar energi och arbetsglädje.

ProScan är ett snabbt, enkelt och tillförlitligt undersökningsverktyg. Det är också ett av de mest avancerade som finns på marknaden. Hur pålitligt verktyget är kan ni se genom att läsa mer om den vetenskapliga bakgrunden här.

ALLT DETTA KAN PDP PROSCAN BERÄTTA!

 • Vilka beteenden och vilka styrkor en person har naturligt
 • Hur personen försöker förändra sitt beteende på grund av upplevt yttre tryck
 • Hur en persons beteende framstår för andra
 • Vilken kommunikationsstil en person har naturligt
 • Hur andra bör kommunicera med personen för största framgång
 • Vilken ledarskapsstil personen har
 • Hur personen reagerar vid stress
 • Vilket sätt personen naturligt fattar beslut på; fakta, känsla eller båda
 • Naturlig energinivå (kinetisk energinivå) vilket säger hur mycket energi en person normalt har tillgänglig
 • Vilken energistil personen har, det vill säga hur en uppgift startas och genomförs
 • Hur tillfredsställd personen är med sin situation
 • Den aktuella stressnivån
 • Det energitapp som personen upplever just nu