ENERGIBOOST & TEAMKÄNSLA

Mer energi och kraft på jobbet, är inte det vad vi alla önskar oss? För att sprida kunskap och inspiration kring hur vi kontinuerligt kan skapa just detta, har vi satt ihop en inspirations-föreläsning på 1-2 timmar. En enkel start för de företag och organsationer som vill ladda sin personal och därmed få en ökad kraft i hela organisationen! 

Att få använda sina styrkor och därmed kunna bidra bäst med sina naturliga förmågor, det ger minskat energitapp och en höjd energinivå. I vår föreläsning pratar vi om just detta och hur vi var och en bidra till det.  När vi sedan jobbar med Energy management®, vår modell för struktur och systematik för energihantering så ökas både kunskapen om hur hög energinivån verkligen är, samt hur den kan upprätthållas.

Innehållet utgår från följande punkter:

• ENERGISPRIDNING – så hjälper vi varandra att behålla energin i teamet.

• ENERGY MANAGEMENT® – modellen för systematik och struktur i din energihantering.

• VERKTYG – för din EGEN & TEAMETS energi.

Att ändra våra beteenden kräver både kunskap och träning. Så låt oss hjälpa er med kunskapen!