OM OSS OCH VÅRT VARFÖR

VÅRT NAMN:

En Sparringpartner är en träningspartner som hjälper motparten att bli så bra som möjligt. En sådan träningspartner ser motpartens potential och hjälper hen utveckla och använda den på bästa sätt. (Det är ett uttryck hämtat från boxningsvärlden.)

AFFÄRSIDÉ:

Sparringpartner vill bidra till att minska stressen och öka energinivån hos chefer och team. Det gör vi med ett energifokus och utbildningar med workshops i olika former. Dessa ger våra kunder kunskap och verktyg för att relativt enkelt, utan mycket tidsåtgång och höga kostnader, kunna skapa en mer energifylld och harmonisk arbetsmiljö. Merparten av det vi erbjuder finns tillgängligt digitalt. Vi vänder oss primärt till chefer som vill få initial hjälp till nya arbetssätt och metoder, som sedan kan drivas och utvecklas av chef och team på egen hand. Till chefer som ser att en arbetsmiljö som ger mer energi, minskad stress och ökad arbetsglädje, ger en hållbar verksamhet som resultat.

VÅRA SPARRINGPARTNERS

Våra sparringpartners har utbildning inom relevanta områden. Ylva jobbar heltid med Sparringpartner, men övriga sparringpartners är specialister på sina områden och när de inte arbetar med Sparringpartner kan du träffa dem i andra sammanhang. Klicka på bilderna så får du veta mer vilka de är. På Sparringpartner utgår vi från Psykosyntes, ACT – Acceptance and Committment Therapy och andra vedertagna modeller.

Anna Ryttberg

Anna Ryttberg

Sparringpartner

Nellie Wedén

Nellie Wedén

Utbildare & Sparringpartner

Ulrika Håkans

Ulrika Håkans

Sparringpartner

Elisabet Olsson

Elisabet Olsson

Sparringpartner

Peter Castenbäck

Peter Castenbäck

Sparringpartner

Ylva Nyhlén

Ylva Nyhlén

VD, grundare & Sparringpartner

Grundarens VARFÖR:

Varför Sparringpartner och varför energifokus?

Jag ser att inre personlig energi är grunden för allt. Liksom det egna ansvaret för den. Utan energi mår vi inte bra och kan till och med bli sjuka. Vi har länge försökt komma tillrätta med ökande sjukdomstal men inte lyckats och det kostar pengar och lidande på många håll idag. Jag ser att en lösning på detta kan vara ett ökat medvetande hos både individer och i organisationer om vikten av att hålla energinivåerna höga. Och det egna ansvaret för att hålla koll på sin egen energinivå. Detta kommer i sin tur kräva nya sätt att planera arbetet då olika personer har olika saker som tar och ger energi, oavsett utbildning och yrkesroll. Med rätt person på rätt roll minskar energitapp och verksamheternas effektivitet och personalens välmående ökar. Med min grund som ekonom råder heller inga tvivel om att effektiva organisationer med fokus på mål och kundnöjdhet är de mest framgångsrika. Därför vill jag med Sparringpartners verksamhet sprida min insikt och ge metoder för att höja energinivåerna både för ett bättre resultat i organisationerna och en hållbarare och mer frisk personal.

Vad kan vi tjäna på energifokus?

Det enkla svaret är: MASSOR! Personalkostnader är vanligtvis en av de största kostnadsposterna i resultaträkningen. Dessutom ökar ständigt sjukskrivningar på grund av energibrist, eller så kallad ”utmattning”. Och brist på energi leder till lägre kapacitet, långt innan sjukskrivningen kommer. Samtidigt är personalen i många fall den dyraste resursen och vi behöver rent krasst få ut mesta möjliga effekt från var och en. Så kostnaderna är enorma, eftersom även kollegorna drabbas på många sätt vid låga energinivåer. Det är kostnader som till stor del inte ens syns i resultaträkningen, men som ger ineffektivitet och en sämre arbetsmiljö. Kostnaden för den utmattningsdrabbade individen kan inte ens räknas i pengar! Så att öka kompetensen i hur vi, var och en av oss, kan hålla vår energi på en jämn nivå och också ha en organisations-styrning som understödjer detta, är avgörande för framgång i framtiden. Det är mitt tydligaste VARFÖR.

Resultatet av energifokuset då?

Våra kunder får, med hjälp av våra verktyg och metoder, arbetsplatser där var och en i personalen bidrar och känner arbetsglädje och är trygg och trivs med det egna ansvaret för att energin hålls hög och att den inre energitanken aldrig blir tom. Då blir det också roligare och enklare att jobba som chef. Arbetsgivaren ser, med hjälp av personalen, till att alla är på rätt plats, mår bra och är fyllda av energi. För när var och en tar eget ansvar för att vi har energi, är motiverade och dessutom känner att vi gemensamt skapar en helhet som är till nytta för våra slutkunder, det är då vi är som bäst. Både som oss själva och som organisation. Så låt oss skapa mer av det!

VISION:

Alla företag och organisationer drivs med ett ledarskap som medvetet ser till att alla får jobba med uppgifter som ger energi och som säkerställer att rätt person är på rätt plats för maximal effektivitet och hälsa. En verksamhet där personalen ser, förstår och tar ansvar för att tillsammans med ledningen använda sin fulla potential i sammanhang där de kommer mest till sin rätt. Organisationer där effektivitet och hälsa alltid går hand i hand. Med grunden i stark energimedvetenhet bidrar organisationer och personal till framgång för sig själva, sina kunder och samhället de lever och verkar i – i en ständigt föränderlig men alltid hållbar värld.

Våra samarbetspartners:

Ledargymmet:
https://www.ledargymmet.se

Global Behavior i Charlotte, NC, USA:
https://www.globalbehavior.com

PDP Global i Colorado Springs, CO, USA:
https://www.pdpglobal.com