ENERGY MANAGEMENT®

modellen för att få struktur och systematik i din och personalens energihantering!

Mer energi och kraft, både på jobbet och hemma, är inte det vad vi alla önskar oss? Speciellt i dessa tider när utbudet av aktiviteter är oändligt och finns där dygnet runt. Vi är dessutom ständigt uppkopplade och tempot aldrig har varit högre. Hur ska vi då kunna se till att hålla vår inre energitank fylld mitt i allt detta?

Jo, med hjälp av Energy Management®! Det är en modell som i sin enkelhet ger dig struktur och systematik och därmed hjälper dig att hålla din energinivå på en jämnare nivå. Så att du orkar allt du vill och aldrig riskerar tappa så mycket energi att det blir ohälsosamt.

DE 4 STEGEN I ENERGY MANAGEMENT®:

1.  ENERGIMEDVETENHET

2. KONTROLL PÅ NIVÅN I ENERGITANKEN

3. PLANERAD PÅFYLLNING OCH FÖRBRUKNING

4. AKTIVT ENERGIARBETE MED VERKTYG

Energinivåer

HUR JOBBAR VI?

Sparringpartner jobbar med Energy Management® utifrån individens inre förutsättningar, det vill säga vad som tar och vad som ger energi för var och en. Det är olika för alla och därför så viktigt att kartlägga. Utifrån detta blir nästa steg att löpande ha lika bra koll på den egna energinivån som en har på laddningen på mobiltelefonen. När den kollen finns naturligt är det dags att lära sig att planera framåt för att säkerställa att energitanken alltid är tillräckligt fylld. Vi erbjuder slutligen förslag på ett antal verktyg (som har bevisad effekt på energinivå och hälsa) som kan användas i det aktiva energiarbetet. Det här erbjuder vi kompetensutveckling kring, både genom föreläsningar, workshops och en webbapp som två personer kan använda tillsammans. En bra start är att ha en utbildning för personalgruppen efter vilken kompetensen att behålla sin energinivå höjs rejält.

ENERGIBOOST & TEAMKÄNSLA – EN TILL ETT PAR TIMMARS INTRODUKTION TILL ENERGIMEDVETENHET

ENERGIBOOST – EN HALVDAGSUTBILDNING I ENERGY MANAGEMENT®

ENERGI- & STYRKEDAG – EN HELDAG FÖR HELA TEAMET NÄR VI KOMBINERAR GRUPPENS STYRKOR MED ENERGY MANAGEMENT® OCH ENERGISPRIDNING FÖR HÖGSTA ENERGINIVÅN 

FÅ ENERGIFOKUSET ATT STANNA OCH NÅ LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET 

NÄSTA STEG! ENERGIOPTIMERING FÖR EN EFFEKTIV VERKSAMHET 

När var och en i personalen har kunskaper om Energy Management kan din personal bidra ännu mer till verksamheten. En persons naturliga styrkor, energinivå samt ledarskaps- och kommunikationsstil påverkar nämligen hur mycket energi som går åt i olika situationer. Det är alltså viktigt att regelbundet säkerställa att dessa matchar de arbetsuppgifter som varje person ska utföra. När din personal blir energimedveten och systematiskt jobbar med Energy Management vet hen vad som tar och vad som ger energi på jobbet. Under systematiska avstämningar, så kallade energi- & styrkesamtal, fångas både detta och de yttre förutsättningarna upp, inte minst hur verksamhetsmål och kundbehov ser ut och hur personen bäst kan bidra till dessa. LÄS MER HÄR!