ENERGY MANAGEMENT® – hur vi behåller vår energi

Mer energi och kraft på jobbet, är inte det vad vi alla önskar oss? Speciellt nu i dessa tider efter pandemin. På Sparringpartner har energi alltid varit vårt fokus och därför har vi olika verktyg för att hjälpa både individer och organisationer att hålla sin energi hög och därmed behålla både hälsa och prestationsförmåga. Vi är säkra på att hög energi skapar bättre resultat för alla. 

Med hjälp av vårt digitala personalutvecklingssystem PDP kartlägger vi allas styrkor och ser till att de blir kända för hela teamet / organisationen. Att få använda sina styrkor och därmed kunna bidra bäst med sina naturliga förmågor, det ger minskat energitapp och en höjd energinivå. När vi sedan jobbar med olika verktyg för ”energy management” så ökas både kunskapen om hur hög energinivån verkligen är, samt  hur den kan upprätthållas. Ur hög energi kommer prestationsglädje! Med bibehållen energi!

VAD ÄR DÅ ENERGY MANAGEMENT® ?

1.  ENERGIMEDVETENHET

2. KONTROLL PÅ NIVÅN I ENERGITANKEN

3. PLANERAD PÅFYLLNING OCH FÖRBRUKNING

4. AKTIVT ENERGIARBETE MED VERKTYG

HUR JOBBAR VI MED DETTA?

Sparringpartner jobbar med ”Energy Management®” utifrån individens inre förutsättningar, det vill säga en persons naturliga styrkor, energinivå samt ledarskaps- och kommunikationsstil. Det är viktigt att regelbundet säkerställa att dessa passar för de arbetsuppgifter som ska utföras. Under de systematiska energi- & styrkesamtalen fångas också de yttre förutsättningarna upp, inte minst hur verksamhetsmål och kundbehov ser ut. Vad tar energi och vad ger energi? Värdefull information som erhålls på ett enkelt sätt. Det kan till exempel handla om nya arbetsuppgifter, tydligheten i personens uppdrag, upplevd kompetensnivå samt befogenheter och ansvar. Alltid i relation till verksamhetens mål.

Detta görs regelbundet under året. I samband med ändringar i organisation eller arbetsuppgifter är det en obligatorisk del. På det här sättet fångas alla upp och chef och medarbetare vet hur man förväntas bidra till verksamhetens mål och ”ingen flyger under radarn”. Med den vetskapen blir arbetstillfredsställelsen högre och med rätt person för rätt arbetsuppgifter blir prestationen den bästa. 

I en organisation jobbar vi tillsammans. När det fungerar som bäst stärker vi varandra och gör varandra bättre. Vi ökar vår gemensamma energi och skapar bättre resultat tillsammans. Under Energi- & Styrkedagen stärker vi sammanhållningen och ser hur vi våra gemensamma styrkor och energinivåer ser ut. Vi diskuterar behov och vad som kan ta och ge vår gemensamma energi. 

Löpande behöver vi alla hjälp med att hitta tillbaka till vårt självförtroende eller få mer distans till det som plötsligt tar mer energi än det ger. Då finns Energitanken där som en omedelbar hjälp, med en oberoende sparringpartner som kan användas som bollplank eller en webbapp som är där hela tiden. Med vedertagna verktyg ges hjälp till självhjälp så att upplevda problem inte växer sig stora. Ibland behöver vi mer hjälp och ibland mindre. Energitanken ger utrymme för olikheterna. 

Alla våra verktyg och metoder är skapade för att bidra till det systematiska arbetsmiljöarbete som vi alla behöver för att kunna prestera som bäst. När vi har roligt på jobbet och kommer hem nöjda på fredagen. Och återvänder laddade på måndagen.