FÖR TEAM

Grunden för framgång i alla team är människorna i dem. Människorna och deras engagemang. För att orka vara engagerad krävs ork och energi. Mycket samlad energi i ett team påverkar både kollegor, kunder och leverantörer positivt. Positiv påverkan skapar goda resultat för en organisation, oavsett om det är pengar som ska tjänas eller samhället som ska servas. Och goda resultat skapar mer energi hos teamen. En god spiral!

Den framgången vill vi bidra till genom att skapa en större medvetenhet om hur viktig vår inre energi är i det här sammanhanget. Energi och kraft är avgörande för att må bra och skapa resultat. Därför jobbar vi med energispridning i olika former.

Allt startar med vår modell Energy Management®, eftersom den skapar en struktur och systematik i något som annars kan framstå som flummigt. Det är det inte och med hjälp av ökad energimedvetenhet kan vi undvika sjukskrivningar, låg effektivitet, dålig stämning med mera.  

Här nedanför beskrivs de olika tjänster och verktyg som bidrar positivt till både trivsel, effektivitet och resultat i ditt team. De finns beskrivna i detalj på länkade egna sidor eller produktblad (klicka på ”bollarna”).

Tjänster och verktyg till dig som chef eller till enskilda medarbetare beskrivs under fliken ”För chef & personal”, men du kan också klicka HÄR.

Skulle det behövas kan vi självklart också skräddarsy ett program utifrån just era specifika behov!

WEBBUTBILDNINGAR

Där du och dina medarbetare kan utbilda er när det passar er. För att skapa förändrade beteenden hos hela teamet kan du också köpa WORKSHOPS som hör ihop med utbildningarna som du sedan kan hålla själv med ditt team.

LÄS MER HÄR!

ENERGIBOOST – FÖRELÄSNING

Den enklaste formen av energisparring® för teamet eller organisationen är att boka en Energiboost i form av en kortare föreläsning med oss. Vi kommer då ut till er och har en 2 timmars inspirationsföreläsning med workshop där vi bland annat pratar om följande:

ENERGISPRIDNING – så hjälper vi varandra att behålla energin i teamet.

ENERGY MANAGEMENT® – modellen för att hantera din energi.

VERKTYG – för din egen & teamets energi.

ENERGIBOOST FÖR RESULTAT & DRIV – HALVDAGSUTBILDNING

För dig som vill utbilda hela teamet i Energy management för bättre hälsa, ökat engagemang och mer ork på jobbet och på fritiden.

Mer energi och kraft, både på jobbet och hemma, är inte det vad vi alla önskar oss och behöver? Hur ska vi då kunna se till att hålla vår inre energitank fylld mitt i allt detta? Jo, med hjälp av Energy Management®!

Det är en modell som i sin enkelhet hjälper var och en, för vi är så olika, att hålla energinivån på en jämnare nivå. Hela gruppen förstår mer om vad som tar och vad som ger energi och också hur vi kan ge energispridning till varandra och också stoppa våra energitjuvar.

ENERGI- & STYRKEDAG

Under en heldag jobbar vi och teamet med Energy Management®  och kombinerar det med var och ens styrkor.

Med hjälp av vårt digitala personalutvecklings-system PDP® kartlägger vi allas styrkor och ser till att de blir kända för hela teamet / organisationen. Att få använda sina styrkor och därmed kunna bidra bäst med sina naturliga förmågor, det ger minskat energitapp och en höjd energinivå. När vi sedan, i kombination med detta, lär ut vår modell Energy Management så ökar kompetensen och förståelsen kring vad som tar och vad som ger energi på jobbet. Det förbättrar orken, toleransen, samarbetet och ger idéer kring hur arbets-uppgifter kan fördelas utifrån styrkor. Med den nya kompetensen bidrar alla till energispridning och hindrar energitjuvar. Mer effektivitet, prestationsglädje och bättre resultat kommer ur detta.

PDP® – SYSTEMET GER RÄTT PERSON MED RÄTT STYRKOR PÅ RÄTT PLATS!

Genom att bland annat visa dig styrkor och energinivåer hos individer hjälper dig PDP-systemet att få rätt person på rätt plats. Det ger också stöd till chefer, utvecklar medarbetare och skapar effektiva och sammansvetsade team. Systemet är skapat för dig som vill se ett energifyllt och framgångsrikt team där personalens styrkor används på bästa sätt! Vi hjälper er ta fram de rapporter ni behöver och jobbar tillsammans med er med PDP. 

TEAMSCAN® – SKAPAR HÖGPRESTERANDE OCH BALANSERADE TEAM

För att skapa ett balanserat team behöver du löpande titta på vilka ”styrkeblandningar” ditt team har. Vilka styrkor behöver boostas och vilka behöver dämpas? Allt utifrån ditt, omgivningens och uppdragets behov.

Efter att alla i teamet gjort en ProScan online visar TeamScan sammansättningen av teammedlemmarna samt sannolika arbetssätt och preferenser i gruppen. 

Du ser också den tillgängliga energin per person vilket bör påverka ansvarsfördelning och balans i teamet. Nu börjar ni faktiskt jobba Energioptimerat! Hur hög energinivå kan ditt team nå?