ANVÄNDARVILLKOR WEBBAPPAR

Sparringpartner Sweden AB vill vara tydlig med de rättigheter och skyldigheter du har som användare av vår webbapp ENERGITANKEN.  

I våra Användarvillkor för webbappar beskrivs i detalj vad som gäller. 

Ladda ned och läs våra Användarvillkor för webbapp här.