RELATIONSSPARRING för två – löser konflikter och bygger samarbeten!

Vill eller behöver du och en kollega / medarbetare / chef utveckla ert samarbete? Kanske för att ni behöver kunna jobba riktigt bra tillsammans? Eller för att ni känner att det gnisslar mellan er idag? Då kommer vår metod Relationssparring för två att göra så att ni förstår varandra bättre. Ni kommer också kunna använda både era gemensamma styrkor liksom de styrkor som är olika för att skapa framgång. Styrkor, lika såväl som olika, kan annars lätt skapa friktion och missförstånd och kan eskalera till en konflikt. För era styrkor skapar era beteenden och det är ofta dem ni reagerar på. Då kan det gå åt onödig energi, både för er och för människor runt omkring er.

Vad är unikt med metoden?

Relationssparring för två är en tidsbestämd (ca 1 månad), strukturerad metod där du och den du ska samarbeta med sparras och sporras att hantera saker i er relation med starten i era beteenden. Beteenden väcker känslor, positiva såväl som negativa och därför utgår metoden från en digitalt framtagen rapport som visar era naturliga beteenden. Ni utgår därmed från fakta som ni är överens om.

Hur går det till?

Ni börjar var och en med att fylla i en enkät som tar ca 5-10 minuter att göra. Resultatet blir en så kallad Side-by-side-rapport och med hjälp av den, en webbaserad verktygslåda och en sparringpartner som utmanar och hjälper er, utvecklar ni er relation och ert samarbete. Ni utgår från var och ens beteenden, era sätt att kommunicera , leda, fatta beslut med mera. Vi träffas 4 gånger i 90 minuter och mellan träffarna får ni uppgifter att arbeta med. Eftersom era beteenden kommer från era styrkor undersöker ni hur dessa styrkor kan användas så de hjälper istället för stjälper samarbetet. 

Resultatet?

Resultatet efter dessa 4 träffar (fysiska eller digitala) är att ni förstår både er själva och varandra bättre och har hittat nya sätt att kommunicera och samarbeta. Ni har också en plan kring hur ni ska arbeta och fördela uppgifter framöver för att bli mer framgångsrika och använda era styrkor bättre. Ni kan var och en välja att agera och reagera på sätt som främjar ert samarbete. Det som tidigare kändes svårt att prata om kommer kännas lätt och därmed frigörs även en hel del energi!

Effekten då?

 Med denna metod får ni ökad förståelse för och kan fullt ut använda er av fördelarna med allas olika styrkor. Med nya och ibland bättre utnyttjade beteenden, blir stämningen bättre, missförstånden färre, målen kan nås lättare och med mindre gnissel och tidsåtgång. Istället för irritation och tappad energi skapas respekt och omtanke.

Det här gäller givetvis även i privata relationer och relationssparring gör stor skilllnad även i familjen och i andra viktiga relationer.