ENERGI- & STYRKEDAG – LADDAR INDIVIDER & ORGANISATIONER!

Behöver ni höja energin på jobbet?

Hur ser er samlade energinivå ut idag? Under er egen Energi- & Styrkedag tittar vi på vad som höjer individernas energinivåer och därmed också den totala tillgängliga energin i hela organisationen. Hög energi är en förutsättning för trivsel, arbetsglädje, goda arbetsresultat och det skapar kreativitet, motivation, engagemang och vilja.

Inför Energi- & Styrkedagen görs en individuell uppgift så alla i gruppen bland annat ser sina styrkor och förstår sitt eget beteende och sätt att kommunicera bättre. 

På vår Energi- & Styrkedag sätter vi ihop hela gruppens styrkor och föredragna beteenden och ser hur alla behövs för bästa resultat i verksamheten och hur tillit, respekt och förståelse kan ökas. Vi tittar också på kulturen i gruppen hur den påverkar er.

Sist, men inte minst, kommer vi jobba aktivt med vad vi på Sparringpartner kallar ”Energy Management®”. Ni kommer se den tillgängliga energin i teamet, samt storleken på den energipotential som finns i form av energidränage och olika övningar kommer visa er hur ni höjer er energi. När dagen är över har ni garanterat en högre energi och verktyg för att själva kunna jobba med den. Hur hög energinivå kan ni nå?

 

Sagt om Energi- & Styrkedagen: Tack för en fantastisk dag! Ni lyckades hålla gruppens energinivå på en hög nivå under hela dagen. Detta har att göra med variationen av övningar, pauser, teoretiska genomgångar och mönsterbrytare. Jag har stämt av flera av mina medarbetare och alla tycker att det var dunder. 

Effekterna av en Energi- & Styrkedag:

Deltagarna:

 • har kunskap om teamets kultur och styrkor
 • kommunikationsstil, energistil, energinivå och energitapp mm
 • har kunskap och verktyg för egen och teamets energihantering
 • känner ökad trygghet i och tillit till gruppen
 • har ökad förståelse för varandras beteenden och hur dessa kan bidra till uppdraget
 • har roligt och få energi tillsammans
 • har en gemensam och en enskild fokusplan framåt

Deltagarna förbereder sig genom:

 • ProScan-enkät görs (tar ca 10 min)
 • Genomgång med e-learning av resultatet av enkäten, en Personlig Energi- & Styrkeprofil, görs enskilt och reflektionsfrågor gås igenom (tar 1,5 -2 timmar)

NÄR ÄR EN ENERGI- & STYRKEDAG BRA?

Det spontana svaret är ”alltid!” men kanske speciellt i samband med :

 • Efter en tuff period på jobbet, avsett orsak
 • Omorganisationer
 • Sammanslagningar av verksamheter
 • Start-ups
 • Snabbväxare
 • När ni minskat er personalstyrka
 • Ny chef
 • Nya arbetsuppgifter
 • Och självklart när du och dina kollegor tycker det är dags!

Övergripande arbetsgång generellt:

För en dags energi- & styrkehöjning!

 • Fastställ målet för arbetet
 • ProScan-enkäter som alla i teamet gör tillsammans med deras personliga e-learning 
 • Team- och individanalys orsaker / åtgärder

För en djupare och mer långsiktig effekt: 

 • Utbildning av chef i Energimedvetet ledarskap  (med bland annat Energi- & styrkesamtal), alt endast i Energi- & Styrkesamtal (ca 2 timmar)
 • Enskilda Energi- & styrkesamtal mellan chef och medarbetare
 • Fokusplan med åtgärder för ökad energi- och styrkeanvändning i relation till verksamhetsmål och arbetsuppgifter. Ytterligare kompetensbehov fastställs också.

För ett kontinuerligt systematiskt energi- och styrkearbete:

 • Utbildning av utvalda personer i PDP-systemet
 • Egen organisationslicens i PDP-systemet

Vill du gå på en Energi- & Styrkedag men inte med hela teamet / företaget?

Ingen fara, vi erbjuder också så kallade Öppna Energi- & Styrkedagar där vi fokuserar mer på dig. Förutom en ökad kunskap om din egna styrkor och hur du bäst kan hålla din energitank fylld, så får du också en ökad förståelse för din omgivning och deras specifika styrkor. Vi håller till på Ulriksdals Slottsträdgård som i sig är energigivande! För datum och mer information se HÄR. Hör av dig till oss för anmälan och vänta inte för länge, för antalet platser är begränsat. Varmt välkommen!