VERKTYG

Här nedan beskrivs de 3 verktyg vi har som grund i de metoder och tjänster använder. De finns beskrivna i detalj på länkade egna sidor.

PDP – För kartläggning av styrkor & energinivåer

PDP är ett IT-baserat personal-utvecklingssystem som bland annat kartlägger människors styrkor, föredragna beteenden och mäter hur hög energinivån är. Vi använder det i vårt kundarbete eftersom det är vetenskapligt framtaget, väldigt träffsäkert och har ett helt unikt energifokus. Primärt jobbar vi med dessa 2 huvuddelar –

1) ProScan® – Individutveckling

2) TeamScan® – Grupputveckling

Läs mer om PDP HÄR!

ENERGY MANAGEMENT® – Vår unika stresshanteringmodell

Vår unika modell för att få struktur och systematik i personalens stresshantering så att energin och orken hålls hög!

Den består av 4 steg:

1) Energimedvetenhet

2) Kontroll på nivån i Energitanken

3) Planerad påfyllning och förbrukning

4) Aktivt energiarbete med verktyg

Läs mer om modellen HÄR!

ENERGITANKEN® – vår webbapp för 1-2 personer

Vår webbapp som lär ut hur vi behåller energi, ork och arbets-glädje! Appen innehåller information, verktyg och övningar som ger träning i att hålla energin hög. Den kan med fördel användas av 2 personer. Mycket bra hjälp för kontinuitet och diskussioner.

I appen finns 5 olika teman:
Fysisk Energi
Mental Energi
Känslomässig Energi
Energitjuvar
Energispridning

Läs mer om ENERGITANKEN här!