VERKTYG

Här nedan beskrivs de 3 verktyg vi har som grund i de metoder och tjänster använder. De finns beskrivna i detalj på länkade egna sidor.

PDP- PROFESSIONAL DYNAMETRIC PROGRAMS

PDP-systemet är ett molnbaserat personal-utvecklingssystem som fokuserar på människors styrkor och beteenden. Energi är en viktig del. Vi använder primärt dessa 2 huvuddelar –

1) ProScan® – Individutveckling

2) TeamScan® – Grupputveckling

Vi har valt PDP för har en vetenskaplig grund med ett unikt energifokus.

Läs mer om PDP HÄR!

ENERGY MANAGEMENT®

 

Vår unika modell modellen för att få struktur och systematik i din och personalens energihantering!

Den består av 4 steg:

1) Energimedvetenhet

2) Kontroll på nivån i Energitanken

3) Planerad påfyllning och förbrukning

4) Aktivt energiarbete med verktyg

Läs mer om modellen HÄR!

ENERGITANKEN®

Vår webbapp som lär dig återvinna energi, ork och glädje! Appen innehåller information och övningar som gör att du kan träna dig i att hålla din energi hög, det vill säga steg 4 i modellen Energy management.

I appen finns 5 olika teman:
Fysisk Energi
Mental Energi
Känslomässig Energi
Energitjuvar
Energispridning

Lär mer om ENERGITANKEN här!