ENERGIOPTIMERING – FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET OCH HÄLSA!

VAD ÄR ENERGIOPTIMERING?

Du har säkert hört talas om energioptimering av fastigheter? Där det säkerställs att ingen onödig energiförbrukning finns och att rätt sorts energi används. Det är energi som används till att få fastigheten att fungera så bra som möjligt med en så låg energiförbrukning som möjligt. Så ingen ”eldar för kråkorna”, alltså slösar energi.

Så vad har det med er verksamhet att göra? Om vi drar parallellen med en verksamhet så kommer den energi som skapar värde till era kunder från er personal. Oavsett om det är produkter eller tjänster. Eftersom ni oftast betala en fast lön för den energi så är frågan om den energin användas på bästa sätt. Hur ser er resultaträkning ut? Hur stor andel av kostnaderna är personalkostnader? Därav behovet av energioptimering!

Klicka på bilderna för beräkningar.

VARFÖR ENERGIOPTIMERA VERKSAMHETEN?

Hög effektivitet, bra resultat och en personal som mår bra och känner prestationsglädje! Hur låter det? Och vad kan ni spara i reda pengar då? Ju större andel personalkostnaderna är av den totala kostnadsmassan, desto större anledning att energioptimera företaget! Personalen är oftast den viktigaste resursen och det är deras samlade energi som också skapar resultaten. Så hur mycket av den energin använder ni effektivt? Med kunskap om personalkostnaderna och uppskattad effektivitet blir det lätt att räkna på vad ni kan vinna. Och då räknar vi inte ens ökningen på intäktssidan…

Arbetsglädjen då? Med personal som är energimedveten och vet vad som tar respektive ger energi för var och en och med chefer som leder och fördelar arbetet utifrån vem som gör jobbet snabbast med minst energiåtgång och mest prestationsglädje, så ökar uteffekten av insatt energi markant! Och motivation och engagemang ökar. Så ju mer ni energioptimerar desto bättre mår personalen. Ytterligare pengar att spara, med lägre sjukskrivning och lägre personalomsättning. Plus allt som inte kan räknas i pengar.

Sist men inte minst så blir det så mycket roligare för alla! Att jobba aktivt med positiv energispridning ger en härlig arbetsmiljö och det blir roligare att vara på jobbet!

 

HUR GÅR DET TILL?

ÖVERGRIPANDE PROCESS:

1) Utbildning i Energy Management.

2) Kartläggning av styrkor och arbetsuppgifter samt matchning. En persons naturliga styrkor, energinivå samt ledarskaps- och kommunikationsstil påverkar hur mycket energi som går åt vid olika uppgifter.

3) Med personal som är energimedveten och systematiskt jobbar med Energy Management lyfts ineffektiva processer eftersom de tar för mycket energi. De kan då effektiviseras.

4) Under systematiska avstämningar, så kallade energi- & styrkesamtal, fångas både detta och de yttre förutsättningarna upp, inte minst hur verksamhetsmål och kundbehov ser ut och hur personen bäst kan och vill bidra till dessa.

VAD BLIR RESULTATET?

Hög effektivitet, bra resultat och en personal som mår bra och känner prestationsglädje! Där vi började. Det här kommer ske genom en energimedvetenhet i hela organisationen. Den visar sig i;

  • ett energimedvetet ledarskap som utgår från nya parametrar,
  • nya sorters medarbetarsamtal som understödjer detta ledarskap
  • energimedvetna medarbetare som kan och vill ta ansvar för sin egen energinivå.

I organisationen har ni verktyg för att

  • undvika energisabotage,
  • få aktiv energispridning i och mellan team
  • en större förståelse för varandras styrkor

Allt detta skapar en ökad effektivitet och trivsel och det gör att ni får tid över till att göra fler värdeskapande uppgifter. Och gå hem i tid för att ha en energigivande fritid!