ENERGIOPTIMERING – KOMBINERAR ENERGY MANAGEMENT® & STYRKOR

När kunskapen om vad som tar och vad som ger energi kombineras med var och ens styrkor som kartläggs regelbundet med PDP-systemet, det är då den fulla effekten av Energy Management® blir tydlig.  Energioptimering handlar nämligen om att kombinera styrkorna hos personalen med de arbetsuppgifter som finns, och på det sättet få en verksamhet som optimeras mot maximerad resursanvändning. Det sker när var och en får göra det som gör att hens styrkor kommer mest till sin rätt. Hur det går till beskrivs övergripande nedan och vill du veta mer om vad du kan tjäna på att energioptimera din verksamhet så läs mer HÄR.  

 

ÖVERGRIPANDE PROCESS FÖR ENERGIOPTIMERING:

När var och en i personalen har kunskaper om Energy Management kan din personal bidra ännu mer till verksamheten. En persons naturliga styrkor, energinivå samt ledarskaps- och kommunikationsstil påverkar nämligen hur mycket energi som går åt i olika situationer. Det är alltså viktigt att regelbundet säkerställa att dessa matchar de arbetsuppgifter som varje person ska utföra. När din personal blir energimedveten och systematiskt jobbar med Energy Management vet hen vad som tar och vad som ger energi på jobbet. Under systematiska avstämningar, så kallade energi- & styrkesamtal, fångas både detta och de yttre förutsättningarna upp, inte minst hur verksamhetsmål och kundbehov ser ut och hur personen bäst kan bidra till dessa.

Detta görs regelbundet under året. I samband med ändringar i organisation eller arbetsuppgifter är det en obligatorisk del. På det här sättet fångas alla upp och chef och medarbetare vet hur man förväntas bidra till verksamhetens mål och ”ingen flyger under radarn”. Med den vetskapen blir arbetstillfredsställelsen högre och med rätt person för rätt arbetsuppgifter blir prestationen den bästa.