ÖKAD VINST PÅ FÖRETAGET

Tecknar ni regelmässigt underhålls- och supportavtal när ni investerar i dyra, verksamhetskritiska maskiner och it-system? Håller du med om att personalen är din viktigaste och mest verksamhetskritiska resurs? Om svaret är JA, har ni då några avtal som garanterar systematiskt underhåll av personalen? Just den systematiska delen brukar saknas men som du redan vet så lönar det sig både på kort- och lång sikt att ge personalen mer stöd och sparring. Allt börjar med rekrytering och det att jobba med effektiva system här påverkar personalomsättningen framåt. 

Ett hälsofrämjande energiarbete minskar sjukskrivningsbehovet, vilket i sin tur minskar kostnader och bevarar produktivitet. Vill du ha hjälp att räkna på vad för höga stressnivåer kostar så se mer här!

De vinster som kommer från en arbetsplats med hög energi och större arbetsglädje räknas inte bara i pengar. Att ha medarbetare och chefer som är glada på måndagen och nöjda på fredagen kallas livskvalitet. Bonusen du får om du väljer att anlita oss på Sparringpartner, oavsett vad du vill att vi bidrar med. Alla tjänar på en frisk arbetsplats; organisation, medarbetare, chefer och samhälle.

Gör en arbetshälsoekonomisk analys!

I samverkan med ledande forskning ger vårt analysverktyg er som arbetsgivare stöd i arbetet med psykisk ohälsa genom att ta fram de insatser som svarar mot verksamhetens faktiska mål och behov.

Målet med analysen är att stärka era insatser mot ohälsa och främja hälsa genom att ge de ekonomiska argument som ofta efterfrågas. ”Money talks” gäller alltid. 

Vi kan alltså visa er i siffror hur mycket er organisation förlorar varje år på grund av produktivitetsförluster orsakade av stressrelaterad ohälsonärvaro. Så självklart lönar det sig att arbeta hälsofrämjande!

 

Kontakta oss så hjälper vi er ta fram era egna nyckeltal för hälsa på jobbet!

CORPORATE HEALTH RESPONSIBILITY – CHR