ENERGIMEDVETET LEDARSKAP – för hälsa, effektivitet och resultat!

Visa hög energi

Skapar produktivitet, förändringselasticitet och hälsa!

Energimedvetet ledarskap är en gemensam plattform för ledarskap som tar tillvara på varje enskild individs (chef och medarbetare) styrkor och motivation.

För att nå full effekt ev ENERGIOPTIMERING behövs varje individs egna engagemang i Energy management. När det finns behövs givetvis också ett energimedvetet ledarskap som kan möta upp medarbetare och chefers insikter och behov. Det är trots allt chefen som leder och fördelar arbetet och som därmed kan optimera helheten. Ett energimedvetet självledarskap är som sagt grunden, men det är chefen eller teamledaren som kan jobba med helheten. Både för måluppfyllelse och för hälsa. Med bland annat energi- & styrkesamtal erhålls systematik i arbetet att använda varje persons förmågor på bästa sätt.

För att få en organisation, eller kanske till att börja med en avdelning, att arbeta på ett modernt och energimedvetet sätt så behöver chefen / teamledaren ha ett energimedvetet ledarskap. Det säkerställer att allas naturliga styrkor och personliga preferenser används på det sätt som är bäst för att nå verksamhetsmålen. Det är först då som den fulla effekten av Energy management kan uppnås och efferkterna av ENERGIOPTIMERINGEN uppnås. 

Efter en Energi- & Styrkedag har hela gruppens sett varandras styrkor och föredragna beteenden. Alla förstår sannolikt att våra olikheter i beteenden behövs för bästa resultat i verksamheten. Det bör också finnas en ökad tillit, respekt och förståelse i gruppen. Med denna gemensamma grund kan ett energimedvetet ledarskap skapa kontinuitet och nya vanor som är gynnsamma både för arbetsklimat och resultat. 

Effekterna av ett Energimedvetet ledarskap med Energy Management® som grund är:

 • Ökad energitillgång för alla
 • Ökad förståelse för allas styrkor och beteenden
 • Ökad arbets- och prestationsglädje
 • En tydlig bild av gemensamt satta mål
 • Bättre fördelning av arbetsuppgifter så att allas talanger tas till vara
 • Ökad effektivitet och kundfokus
 • Löpande koll på hur energinivåerna ligger hos medarbetarna
 • Automatisk efterlevnad av OSA-föreskrifterna
 • Automatisk anpassning till förändringar
 • Tydligare ledarskap och ökad upplevd rättvisa
 • Mer energi för att kunna göra medvetna val

Energimedvetet ledarskap ger också nya metoder och modeller för

– individutveckling

– organisationsutveckling

– systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Förolämpad

VARFÖR HAR VI TAGIT FRAM ENERGIMEDVETET LEDARSKAP?

Energimedvetet ledarskap är ett dialogbaserat modernt ledarskap anpassat för en snabbrörlig omvärld och ger i korthet:

-Förändringselasticitet (agilt)

-Bästa person för jobbet med effektivitet och prestationsglädje (lean)

-Hög produktivitet med bibehållen hälsa (energioptimering)

– Att tydligt ha verksamhetens mål och nytta i fokus tillsammans med en ökad förståelse för hur olika styrkor bör tillvaratas och utvecklas ger bättre samarbete

  VILL DU UTBILDA DIG I ENERGIMEDVETET LEDARSKAP?

  Du är så välkommen! Vi håller till på Ulriksdals Slottsträdgård som i sig är energigivande!Hör av dig till oss för mer information och anmälan. Vänta inte för länge, för antalet platser är begränsat. Återigen, varmt välkommen!