CERTIFIERING OCH SPECIALISERING I PDP-SYSTEMET

PDP Professional Certifieringskurs ger på två dagar en solid grund för att kunna hantera hela PDPs personalutvecklingssystem. Deltagare blir redo att omedelbart använda dessa processer i den egna organisationen och ni kan därmed få resultat direkt.

Vill ni bara använda systemet till att rekrytera är vår 4-timmars kurs till Rekryteringsspecialist JobScan en enkel och snabb väg till att undvika felrekryteringar. Efter genomgången kurs kan ni använda JobScan rekryteringsverktyg när ni ska rekrytera.

PDP Professional Certifikat

Utbilda egen personal till PDP Professionals på två dagar. Som PDP Professional blir du både specialist på rekrytering med JobScan och kan arbeta med personliga styrkerapporter och teamutveckling.

PDPs lösning är designad för omedelbar tillgänglighet ”in-house”. För att fullt ut kunna förstå och använda PDPs hela potential läggs en stabil grund genom certifieringen.

Mål för PDP-Professionals

* Förstå PDPs principer och filosofi.

* Förstå styrkan och betydelsen av beteenden.

* Kunna utveckla jobbprofiler och genomföra   säkra rekryteringar.

* Tolka och diskutera ProScan-rapporter för att sedan kunna använda informationen till att utveckla lösningar och förbättringar.

* Utveckla ledningskoncept och processer.

* Utveckla team.

Utbildningen ges dels som klassrumsutbildning i två dagar, eller som e-kurs med en halvdags gemensam uppföljning.

Rekryteringsspecialist JobScan

Undvik felrekryteringar! Få en strukturerad och trygg rekryteringsprocess som säkerställer rätt beteenden redan innan ni kallat till intervju.

På 4 timmar lär du dig systemet som säkerställer rätt person på rätt plats i din organisation. Du lär dig systemet som hjälper organisationen att

* Göra en bra och heltäckande kravprofil inklusive styrkor och beteenden

* Skapa en annons som attraherar rätt person att söka

* Förenkla urvalet för intervjuer då ni med automatik matchar sökande mot Jobbmodellen ni skapat

* Ge mervärde till sökande som går vidare till matchning

* Hålla strukturerade intervjuer där ni också får förslag från JobScan på frågor utifrån profil och roll

* Ge stöd till blivande chef

* Skapa en effektiv introduktion.

Efter genomgången kurs har ni en Silverlicens som gör att ni kan köpa de rapporter ni behöver utan licenskostnad och åtaganden.

Vid intresse, KONTAKTA OSS HÄR!