Därför ska ”tester” användas innan intervju!

Det är mycket snack om personlighetstester nu. Ska de användas eller ska de inte användas? Som vanligt är rätt svar helt beroende på sammanhang. Att vi har olika styrkor är ingen hemlighet. Livet blir väldigt annorlunda om vi jobbar i en yrkesroll där våra styrkor...