Rekrytering är ett område jag älskar! Ett viktigt område! Där börjar hela personalförsörjningsprocessen och där börjar alla möjligheterna med att bygga den organisation man vill ha. Därför är rekrytering både viktigt och spännande!

Personalen skapar och vidmakthåller kultur och arbetsmoral i företaget. Visst är ledningen viktig (och även de är en del av personalen), men som vi väl alla vet så kan det räcka med ett par dåliga äpplen i korgen för att alla frukterna ska ruttna. Så ett par felrekryteringar kan förstöra mycket och dra ned energinivå och arbetsglädje för alla. Och på motsvarande sätt kan ett par glädjespridare och optimister göra mycket för den totala arbetsmiljön och produktiviteten.

Varför lägger då organisationer ut en så viktig och faktiskt återkommande uppgift som rekrytering? Ja, det är precis den frågan jag ställer mig. Mindre företag har kanske inte tiden och tror sig inte heller ha kompetensen för att kunna genomföra den topprekrytering de behöver. Jag hoppas och tror att de skulle ta sig tiden och känna att de har kunskapen om de får rätt hjälpmedel, stöd och självförtroende. Stöd och hjälpmedel kan vi på SP hjälpa till med, genom att ha ett tryggt och bra matchnings- och urvalsförfarande, men när det kommer till att välja rätt person finns det ingen som är bättre än de som jobbar i organisationen.

För mig har alltid ”Vi måste rekrytera!” varit en signal till utvecklings-möjligheter för organisation och befintlig personal. När en ny person ska tas in öppnas fönstret för omorganisation, liten eller stor. Eftersom vi lever i en värld där förändring nu är det normala, finns givetvis alltid anledning att se över behoven. Ska arbetsuppgifter, stora eller små, flyttas mellan människor? Vilka önskade beteenden behövs för att hela teamet ska kunna prestera bättre? Är det något som saknas idag? Behöver avdelningarna göras om med hänsyn till de yttre eller inre behoven som de ser ut nu eller framåt? Ja, ni hör så spännande att få titta på hela bilden, kunna rigga för framtiden och ha möjlighet att göra något mer än att bara ”ersätta Kalle”. Speciellt i mindre företag! Därför är rekryteringar så spännande! Om detta fönster av möjligheter används på rätt sätt, så kan sorgen över att förlora toppkraften Kalle, vändas till att faktiskt ge bättre helhet i teamet, en bättre organisation för verksamhetens behov och roligare arbetsuppgifter för de kollegor som är kvar.

Med den snabba förändringstakt som råder idag, med ett ständigt utvecklingsbehov som resultat, behöver detta vara en normalprocess som är snabb och håller över tid. Och den ska hanteras av den egna personalen, inte olika konsulter som kommer in. För med verktygen och kunskapen om rekrytering och hur man skapar framgångsrika team, då blir rekrytering aldrig ett problem, bara en möjlighet!

Av Ylva Nyhlén, sparringpartner