Här nedan kommer en kort sammanfattning av vad forskningen anser om vad självkänsla är och vad som gör det till ett lite klurigt begrepp. Du får också testa hur mycket psykologisk kompetens du besitter. Vad du har väntat!

Självkänsla kan beskrivas som den grundinställning vi har till oss själva, vad vi tycker om oss själva. Eller vår känsla inför oss själv helt enkelt.

Vissa tänker att människans motivation (beteendens energi, riktning och uthållighet) kan ökas genom att öka självkänslan. Den uppfattningen har väldigt lite empiriskt stöd. Det som stöds är däremot att om vi förbättrar våra psykologiska färdigheter för att hantera vår omvärld så ökar vår självkänsla. Självkänsla är alltså en effekt eller en indikator av hur väl vi fungerar i relation till omgivningen (self-function).

Så om man upplever låg självkänsla är det tydligaste rådet från det vetenskapliga hållet att utveckla sina psykologiska färdigheter eller ”self-functions”. Här listas de dimensionerna av färdigheter som positivt påverkar självkänslan och därmed vårt välmående.

1. Själv-acceptans – positiv utvärdering om en själv
2. Positiva personliga relationer – nära, varma relationer med andra människor
3. Självbestämmande – kan motstå socialt tryck och utvärderar sig själv utifrån egna valda mått
4. Skicklighet i hantering av omvärld – känsla av att kunna påverka omständigheter och utmaningar
5. Syfte – Känsla av mening och mål som ger en riktning i livet.
6. Personlig utveckling – Ser att man kan förbättra sig själv och beteenden över tid. Öppen för nya upplevelser. Känner att man kan realisera sin potential

Att sträva efter dessa färdigheter är vad ”självet” gör. Man kan säga att det är ”självets” förvaltningsområde. Och för att testa denna kompetens så får du här nedan 6 påståenden på varje dimension där du själv kan kolla om du håller med eller inte (Alternativt gradera 1-10 där 10 är ”håller med fullständigt” och 1 ”håller inte alls med”. Ju lägre poäng desto högre psykologisk kompetens.. 5 = hög kompetens. 60 = låg.) Här kommer det alltså. -Hur mår du egentligen? Eller mer korrekt uttryckt; Hur mår ditt ”själv”?

1. Många av mina personliga egenskaper bekymrar mig så mycket att jag skulle vilja ändra på dem
2. Jag känner mig oftast isolerad och irriterad i mina personliga relationer
3. När jag fattar viktiga beslut så förlitar jag mig mestadels på andras omdömen
4. Ofta är jag oförmögen att förändra eller förbättra mina omständigheter
5. Mitt liv saknar mening
6. Jag känner att jag som person har ”stannat av” och har svårt att utveckla nya attityder / beteenden

Vi på SPARRINGPARTNER är övertygade om att vi i den värld vi har skapat och som vi hela tiden skapar så kommer denna kompetens bara bli viktigare och viktigare. Detta då vi i den yttre världen utvecklar teknologier och system som, om vi inte passar oss, kommer försätta många av oss i en slags ”slavmentalitet” (Se Nietzsche). Det är därför psykologisk kompetens är viktigare nu mer än någonsin.

VÅR VISION
Våra inre färdigheter ska vara i samklang med vår yttre miljö och utveckling – För en ansvarsfull och hållbar värld

Vi har ju alla chanser att utveckla vår frihet och våra möjligheter. Dock kommer vi bara kunna uppleva dessa möjligheter och denna frihet om vi också vågar ta ansvar. Och där kommer självkänslan in igen; God självkänsla fungerar som ett slags psykologiskt vaccin som gör att vi förstår vad som är vårt och vad som är andras. Vad vi kan påverka och vad vi inte kan påverka. Och vi kan påverka så mycket mer än vi tror.

”Freedom is the will to be responsible for ourself”
– Nietzsche

Av Peter Castenbäck, sparringpartner