Vad är en jobbig person eller mer specifikt jobbiga beteenden? Den korta definitionen av jobbighet är när du, och kanske flera andra, verkligen vill att någon slutar med ett visst beteende eller bara tänker; Åh gud vad jobbig personen är nu. Tillägg: Denna person kan vara du ibland 🙂

ETT SÄTT ATT HANTERA JOBBIGA BETEENDEN PÅ :

1. HITTA VINSTEN: Sätt dig in i den andra personen och fråga dig: Vilken vinst får jag ut av att agera såhär? (Implicita behov som påverkar beteenden = VINST: Prestation, samhörighet eller makt)

2. Finns det någon annan, mer välfungerande strategi för personen att få en vinst? VILKEN strategi kan du tänka dig i så fall? Här kan du med fördel tänka på vad denne persons styrkor eller kompetens är. Så kan du involvera det i strategin.

3. Lägg fram den nya strategin till denna person.

Exempel:

1. En person, Arne, vars beteende är att ofta sitta tyst och alltid hålla med dig i allt du säger (Föreslagen VINST: Samhörighet genom att tycka som alla andra, har rädsla för avvisande)

2. Förslag: När vi ses för att diskutera en fråga så får personen säga vad den tycker först. Du får alltså fråga denna person vad den anser om XX.

3. Fråga personen; – om det bara var du som skulle göra något åt detta, hur skulle du tänka då?

ELLER

Säga till personen – När du håller med mig så som du gör just nu, känner jag mig osäker, och jag vet inte vad du tycker.. Jag skulle vara väldigt nyfiken på vad du anser och sedan kan vi tillsammans diskutera hur vi arbetar oss framåt?

VAD HÄNDE HÄR?

Vinsten som Arne får här är samhörighet då du visar genuin nyfikenhet för Arne. Chansen är även stor att Arne får en vinst genom att känna sig kompetent = Ökar sin känsla för prestation. Förut så fick Arne troligen en “ogenuin” känsla av samhörighet genom att han slapp att bli avvisad, – puh, en lättnad.

Denna modell kan man även använda på sig själv när man känner sig oskön eller osäker i vissa situationer. Hur kan du hitta nya mer konstruktiva strategier i möten med andra?

Och kom ihåg:

“Don´t compare your inside with other peoples outside”

Glad måndag

/ Peter på SparringPartner