REKRYTERING – NYA MÖJLIGHETER!

Att rekrytera innebär nya möjligheter att få in både mer kompetens och att ändra lite i organisationen. Det låter positivt, men varför är då rekrytering ett sådant gissel för företag? Ja, de flesta tycker att det är både svårt och tidskrävande. Sannolikt har man också någon form av personalbrist när det är dags för rekryteringen, så tidsåtgången blir avskräckande. Sparringpartner har verktygen ni behöver för att själva kunna göra en tidseffektiv, enkel och mer precis rekrytering och vårt mål är att ni ska vara trygga i den processen.

JobScan® – Verktyget som gör rekryteringen effektiv, enkel och rolig!

Rekrytering med mer delaktighet från chefer och kollegor!

ICKE DISKRIMINERANDE: En hälsofrämjande och icke diskriminerande strategi innebär delaktighet även i rekryteringar.  Om du inte har så mycket tid är vårt verktyg JobScan® det perfekta verktyget! Oavsett om du rekryterar själv, eller om vi hjälper dig, så är det du och dina kollegor som vet bäst vem ni behöver. Med en enkel enkät kan upp till 10 personer bidra med sin uppfattning om vilka styrkor, vilken energinivå, beslutsstil och sätt att kommunicera som ger framgång på den tjänst som ni ska tillsätta.

ENKEL MATCHNING: Den Jobbprofil som tas fram är den som alla sökanden matchas mot. På det här sättet blir du effektivare, ni får större delaktighet och i slutänden kan äntligen den så viktiga magkänslan användas när slutvalet ska tas. I trygg vetskap om att alla haft chansen att söka jobbet.

INTRODUKTIONSTIPS: När anställningsavtalet skrivits på får ni också underlag som visar hur en bra introduktion som tar hänsyn till den nyanställdes styrkor och inlärningsstil bör utformas. JobScan ger er helheten från start till introduktion!

LEDARSKAPSTIPS: Avslutningsvis får chefen med sig dokumenterade tips som visar vilket ledarskap som uppmuntrar en glad och motiverad ny medarbetare att också stanna länge! JobScan är ett strukturerat, enkelt och tryggt sätt att rekrytera.

KOSTNADSEFFEKTIVT: Att köpa in licensen för PDP som verktyg, inkluderande en utbildning, kostar under 60 000:-, det vill säga mindre än att anlita en ”normal” rekryteringsfirma. Och då kan ni använda rekryteringsverktyget om och om igen! 

HUR GÅR REKRYTERINGSPROCESSEN TILL?

Vill du VETA MER OM HUR JOBSCAN KAN HJÄLPA ER? Hör av dig!

Vilka är fällorna du lätt kan hamna i när du rekryterar?

Lyssna gärna när Ylva, som jobbat både som administrativ chef (med både ekonomi- och HR-ansvar),  jobbcoach och rekryterare berättar om de vanligaste fällorna hon upplevt, samt tips om hur du kan undvika dem. Se webbinariet här bredvid.

Vad kostar personalomsättningen hos er? 
LÄS MER HÄR!