OM DU HELLRE VILL LYSSNA:

 

Så det så! Ju mer jag håller på med vårt energikoncept desto gladare och nöjdare blir jag. Eftersom jag är civilekonom och utgår från ekonomin i organisationen blir jag ibland lite bestört över att så många säger att det allra viktigaste för varje organisation är att personalen mår bra och trivs. Eller åtminstone är det så jag uppfattar det och det tycker alltså inte jag! För hur många verksamheter har startats med syftet och målet att eventuella framtida medarbetare ska må så bra som möjligt? Jag vet ingen. Gör du? Nej, det börjar med att en produkt eller tjänst ska fylla ett behov som någon form av kund har. Och någon tror sig ha just den perfekta lösningen för det. En organisation formas, med en vision och en affärs- eller verksamhetsidé. Sedan sätts mål etc. Och kundnöjdheten är sannolikt det allra viktigaste för organisationen i det här skedet, oavsett verksamhet och uppdrag. För utan nöjda kunder, inga intäkter. Och utan intäkter går det inte att anställa någon, eftersom lönen ska betalas. Och utan lön, ingen nöjd personal. Så det börjar med kundnöjdhet. Men å andra sidan, ingen nöjd kund utan personal med rätt kompetens som trivs, är motiverad och engagerad! Så personalen är så klart också viktig, men det börjar alltid med kunden / brukaren / användaren / patienten och varför organisationen finns. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig även i arbetet med att få nöjd personal som trivs på sitt arbete! För genom att hela tiden hålla blicken på varför vi finns och för vem, så ökar vår trivselnivå. Vi vill ju alla se att vi gör nytta, är viktiga och är en del av något större.

Hur kommer då energimedvetenhet och energimedvetet ledarskap in? För mig känns det verkligen som om det är en självklar och förbisedd lösning för både trivsel och produktivitet. Kan det vara för att jag gick VVS på 4-årig teknisk?? Är jag ”färgad” och vill få ihop blandade kompetenser? Nej, så klart inte, men faktiskt gör det att jag borde tänkt på det här lite tidigare!! Vi energioptimerar till exempel fastigheter, så varför inte organisationer? Vi jobbar ju hårt mot energislöseri i alla andra sammanhang. Vem vill att personalen ska göra av med energi i onödan? Ett slöseri som kanske till och med skapar sjukskrivningar. Svaret är självklart INGEN. Det är här energimedvetenheten kan göra hela skillnaden. För energioptimering är givetvis bra även för människor!

Så hur fungerar energimedvetet ledarskap då? Enkelt sagt så kartlägger vi hela personalens styrkor. Vi tittar på vad som motiverar och demotiverar. Vad som tar energi och vad som ger energi. Sedan är det dags att sätta detta i relation till organisationens olika mål och vilket arbete som behöver göras för att de ska nås. Självklart sker det här i samråd med var och en så att hens styrkor, motivatorer och intressen kan användas så långt det är möjligt. På det här sättet sätts också kundnöjdheten i centrum. Det gör att det blir kundfokus samtidigt som alla får använda sina förmågor på bästa sätt. Då går det åt mindre energi och mer energi alstras när man har roligt och känner sig värdefull för helheten. Det är energimedvetet ledarskap och energioptimering i organisationer. På köpet får man en ökad förståelse av nyttan med våra olikheter, eftersom jag slipper göra det jag tycker är tråkigt, svårt, som tar tid och där jag känner mig otillräcklig. För det gör min konstiga kollega med stor glädje. Så vilken tur att hen jobbar här! Och alla ibland lite svåra beslut, till exempel om jag får jobba hemifrån eller inte styrs utifrån vad som är bäst för verksamheten och därmed för kunden. Som faktiskt är den som betalar min lön i slutänden… Då försvinner rättvisetänket, för allt handlar om vad som är bäst för att nå mål och få nöjda kunder. Och det är ju på sitt sätt ännu mer rättvist och tydligt. Enkelt va’?

Kanske inte, i alla fall inte från början, men med uthållighet kan vi nå dit. Visst är det sunt förnuft när man tänker i de här banorna? Jag blir extra glad eftersom jag tycker det gifter ihop ekonomi, HR och ledning så bra. Det gör också så att kunder, personal och ägare blir nöjda. Samtidigt. Det är ju också så mycket roligare att få känna sig både effektiv och duktig. Att kunna känna prestationsglädje.

Jag avslutar den här bloggen med ett citat från min gamla chef Börje Östergren. 1997 började jag som ekonomichef i hans bolag Östergrens Elmotor AB. Han välkomnade mig med orden ”Här tjänar vi pengar och har roligt, i nu nämnd ordning. För utan pengar blir det inte kul”. Och vi hade väldigt mycket roligt tillsammans i hans företag, både produktionspersonal och tjänstemän. Oavsett vilken position vi hade så påverkade vi kundens upplevelse, så alltså var vi alla säljare enligt Börje. Och vi kände oss alla viktiga, oavsett vad vi bidrog med. För vi visste att var och en av oss behövdes för att vi skulle få nöjda kunder. Så det så!