ÅRSKALENDER UTBILDNINGAR

Cerifierad PDP Professional, 2 dagar:

Februari                                      11-12/2

Mars                                             17-18/3

April                                             21-22/4

Maj                                               26-27/5

Juni                                              16-17/6

Augusti                                       25-26/8

September                                 22-23/9

Oktober                                      27-28/10

November                                  16-17/11

December                                  15-16/12

Januari  – 2022                           26-27/1

Rekryteringsspcialist JobScan, 4 timmar:

Februari                                            15/2

Mars                                                   19/3

April                                                   23/4

Maj                                                     28/5

Juni                                                    18/6

Augusti                                             27/8

September                                      24/9

Oktober                                           29/10

November                                       18/11

December                                       17/12

Januari  – 2022                                 28/1

Certifierad Mentor, 1 dag

Februari                                            9/2

Mars                                                  16/3

April                                                  20/4

Maj                                                    25/5

Juni                                                   15/6

Augusti                                            24/8

September                                      21/9

Oktober                                            26/10

November                                        15/11

December                                        14/12

Januari – 2022                                  25/1