Ökad vinst

VAD KAN NI TJÄNA PÅ SYSTEMATISKT UNDERHÅLLSARBETE?

Tecknar ni regelmässigt underhålls- och supportavtal när ni investerar i dyra, verksamhetskritiska maskiner och it-system? Håller du med om att personalen är din viktigaste och mest verksamhetskritiska resurs? Om svaret är JA, har ni då några avtal som garanterar systematiskt underhåll av personalen? Just den systematiska delen brukar saknas men som du redan vet så lönar det sig både på kort- och lång sikt att ge personalen mer stöd och sparring. Allt börjar med rekrytering och det att jobba med effektiva system här påverkar personalomsättningen framåt. 


Ett hälsofrämjande energiarbete minskar sjukskrivningsbehovet, vilket i sin tur minskar kostnader och bevarar produktivitet. Vill du ha hjälp att räkna på vad för höga stressnivåer kostar så se mer här!


De vinster som kommer från en arbetsplats med hög energi och större arbetsglädje räknas inte bara i pengar. Att ha medarbetare och chefer som är glada på måndagen och nöjda på fredagen kallas livskvalitet. Bonusen du får om du väljer att anlita oss på Sparringpartner, oavsett vad du vill att vi bidrar med. Alla tjänar på en frisk arbetsplats; organisation, medarbetare, chefer och samhälle.

TITTA PÅ VÅRA EXEMPEL OCH GÖR DIN EGEN BEDÖMNING!