Ceritifierad specialist

CERTIFIERING I PDP-SYSTEMET


PDP Professional Certifieringskurs ger på två dagar en solid grund för att kunna hantera hela PDPs personalutvecklingssystem. Deltagare blir redo att omedelbart använda dessa processer i den egna organisationen och ni kan därmed få resultat direkt. Endagskursen ProScan Mentorcertifiering guidar, utvecklar och når mål - för att uppnå individuell och organisatiorisk framgång.

ProScan Mentorcertifikat


Fördjupa nyttan av PDP-systemet och utbilda cheferna till mentorer på en dag


Mentorprogrammet ger en tydlig process för att hantera de två största utmaningar en organisation vanligtvis står inför - medarbetares individuella utveckling och handlingsplaner för detta.


Mål för mentorer

* Utveckla individernas förmågor

* Öka mentorns kunskaper

* Identifiera motiverande faktorer

* Skapa en handlingsplan för varje individ som följs upp

* Förbättra prestationer

* Minska stress och konflikter


Mentorutbildningen ges både som e-kurs och som klassrumsutbildning.


Nästa klassrumstillfälle är den 10/10 i Stockholm

Nästkommande tillfällen under hösten 2019 är:


19/11


LÄS MER OM ATT VARA MENTOR HÄR!

PDP Professional Certifikat


Utbilda egen personal till PDP Professionals på två dagar


PDPs lösning är designad för omedelbar tillgänglighet "in-house". För att fullt ut kunna förstå och använda PDPs hela potential läggs en stabil grund genom certifieringen.


Mål för PDP-Professionals


* Förstå PDPs principer och filosofi

* Förstå styrkan och betydelsen av beteenden

* Använda ledningskoncept och processer

* Tolka och diskutera ProScan-rapporter för att sedan kunna använda informationen till att utveckla lösningar och förbättringar

* Utveckla jobbprofiler

* Använda kunskaper i teamutveckling


Utbildningen ges dels som klassrumsutbildning i två dagar, eller som e-kurs med en dags gemensam uppföljning.


Nästa klassrumstillfälle är 14-15/10 i Stockholm


Nästkommande tillfälle under hösten 2019 blir:


13-14/11

E-kurser - lär när det passar dig bäst


På PDP e-Campus finns många kurser inom PDP-systemet att ta del av. Med hjälp av dessa är det enkelt att sprida kunskapen i företaget och få ett gemensamt språk och förenkla kommunikationen. Detta ger bästa utväxling på ert PDP-system


Har du inte möjlighet att vara borta från arbetsplatsen så finns både PDP Professional certification och ProScan Mentor som kompletta e-utbildningar. För att medarbetare och chefer lättare ska kunna förstå och använda sig av sina styrkor finns också e-kursen STRENGTHS som tar 1 till 1,5 timmar att genomföra. När den är genomförd kan alla i personalen förstå och se sina styrkor samt använda dessa på ett mer effektivt och framgångsrikt sätt. Det förenklar arbetet för era PDP Professionals och Mentorer samt skapar större genomslagskraft och effekt i organisationen. 


Fler e-kurser och färdiga workshops finns här.- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Snipkroken 1

112 64 STOCKHOLM

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 48 46


© Copyright. All Rights Reserved.