Ökad vinst

VAD KAN NI TJÄNA PÅ ATT ANLITA SPARRINGPARTNER®?

Tecknar ni regelmässigt underhålls- och supportavtal när ni investerar i dyra, verksamhetskritiska maskiner och it-system? Håller du med om att personalen är din viktigaste och mest verksamhetskritiska resurs? Som du sett på vår första sida så finns det mycket att spara genom att ge personalen mer stöd och sparring samt att jobba med effektiva system till exempel vid rekrytering. Oavsett hur du räknar på det så kommer du se att det inte blir en kostnad för dig som organisation att anlita Sparringpartner. De vinster du gör överstiger med råge det du betalar för våra tjänster. Förutom minskade kostnader främjas också ökade intäkter genom fler och bättre affärer, skapade av tryggare och mer kreativa medarbetare och chefer. Ett hälsofrämjande energiarbete minskar sjukskrivningsbehovet, vilket i sin tur minskar kostnader och bevarar produktivitet. Se bilden nedan för exempel på vilka kostnader ni kan minska!


De vinster som kommer från en arbetsplats med hög energi och större arbetsglädje är ovärderliga. Med medarbetare och chefer som är glada på måndagen och nöjda på fredagen. Det som kallas livskvalitet. Bonusen du får om du väljer att anlita oss på Sparringpartner, oavsett vad du vill att vi bidrar med. Alla tjänar på en frisk arbetsplats; organisation, medarbetare, chefer och samhälle.


Förutsättningar för beräkningar

 • Organisation med 30 medarbetare
 • Avdelningsstorlek 5 personer
 • Snittlön 35 000:- (hela personalen)
 • Totala sociala avgifter och pensionskostnader 45%
 • Korttidssjukdom en vecka/person och år
 • Långtidssjukdom ett år en person
 • En person säger upp sig
 • En person sägs upp av personliga skäl
 • Två avdelningar har en konflikt i 7 månader
 • En person är missnöjd och stjäl allas tid
 • 30% av personalen är oengagerad
 • 75% av personalen gör 10% icke värdeskapande

arbete = fel saker

 • Arbetsrelaterad stress minskar 3 personers

effektivitet totalt 50%

På arbetsmiljöorganisationen Prevents hemsida www.prevent.se/lonsam/ kan ni göra egna beräkningar på vad ni kan tjäna på en sparringpartner utifrån era förutsättningar.

- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Snipkroken 1

112 64 STOCKHOLM

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 48 46


© Copyright. All Rights Reserved.