Utmaningar

NÄR SKA NI ANLITA SPARRINGPARTNER?

Alla organisationer har utmaningar. Vi har pratat med några av er och konstaterat att vissa utmaningar är gemensamma, medan andra är yrkesspecifika, branschspecifika eller ibland till och med kulturspecifika. Vilka är då de vanligaste utmaningarna och när ska ni anlita Sparringpartner?

När organisationen upplever


 • Återkommande rekryteringsbehov
 • Sjukskrivningar
 • Arbetsrelaterad stress
 • Låga prestationsnivåer
 • Personalomsättning
 • Kommunikationsproblem
 • Konflikter
 • Missnöje och oengagemang
 • Låg motivation
 • Icke värdeskapande aktiviteter
 • Ineffektiva team


När ni jobbar i konsultbranschen och tänker


 • "90% debiteringskrav - Jag måste redovisa allt hela tiden"
 • "Jag kostar mycket (ca 2000 kr/h) . Man måste hela tiden visa att man är värd det man tar betalt"
 • "Inre konflikt IGEN: det tog 2 tim att göra en presentation - men 1 tim känns rimligt. Ska jag låta bli att redovisa, lägga på interntid eller på kund? "
 • "Som konsulter ska vi vara specialiserade och kompetenta och ska samtidigt ha förmågan att kunna möta alla slags människor. Hur lyckas man?"
 • "Jag ska ha 60-70% debiteringsgrad OCH vara en bra chef"

När ni jobbar i övriga branscher och tänker


 • "Det är så himla mycket nu - bara jag gör det där och det där så kommer det lugna ned sig..."
 • "Det känns som om jag inte gör det jag ska"
 • "Upplever att jag hela tiden hamnar i en viss typ av situationer, känslor eller tankar - nu blev det så här igen..."
 • "Känner mig ofta otillräcklig och tyngd av höga förväntningar. När ska det bli bättre?"
 • "Hela teamet drar åt olika håll. Hur ska jag få ihop dem?"
 • "Jag håller bara på att släcka bränder hela tiden - när ska jag hinna med alla strategiska, mer långsiktiga frågor"
 • "Varför tar inte folk ansvar och gör det de sagt?"
 • "Svårt att verkligen motivera, engagera andra (utan att själv bli helt utmattad)"


Vad gör Sparringpartner?


Eftersom alla individer är olika och upplever exakt samma händelse på helt olika sätt, ser vi på Sparringpartner ett stort behov att av att sparra och uppmuntra med stöd till nya förhållningssätt med de delar där personen själv upplever sig ha ett behov av det.

När personalen är produkten är det också extra viktigt att ni har rätt person på rätt plats med rätt beteende och att alla fungerar optimalt. Det är därför vårt fokus ligger på just behovsbaserad personalutveckling, analogt (energitanken) eller digitalt (PDP).


- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Snipkroken 1

112 64 STOCKHOLM

© Copyright. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 48 46