Rekrytering

REKRYTERING - Nya möjligheter!


Att rekrytera innebär nya möjligheter att få in mer kompetens och också att kanske göra om lite i organisationen. Det låter ju positivt, men varför är det då en sådant gissel för företag som behöver rekrytera? Ja, de flesta tycker att det är både svårt och tidskrävande och sannolikt har man någon form av personalbrist när det är dags för rekryteringen. Sparringpartner har verktygen ni behöver för att få en enklare och mer precis rekrytering och vi kan också hjälpa er om ni föredrar det. Eller varför inte en kombination?JobScan® - Verktyget som gör skillnaden mellan en bra rekrytering och en topprekrytering

Rekryteringsstöd med mer delaktighet från chefer och kollegor!

En hälsofrämjande och icke diskriminerande strategi innebär delaktighet även i rekryteringar.  Om du inte har så mycket tid är vårt verktyg JobScan® det perfekta verktyget! Oavsett om du rekryterar själv, eller om vi hjälper dig, så är det du och dina kollegor som vet bäst vem ni behöver. Med en enkel enkät kan upp till 10 personer bidra med sin uppfattning om vilka styrkor, vilken energinivå, beslutsstil och sätt att kommunicera som ger framgång på den tjänst som ni ska tillsätta. Den Jobbprofil som tas fram är den som alla sökanden matchas mot. På det här sättet blir du effektivare, ni får större delaktighet och i slutänden kan äntligen den så viktiga magkänslan användas när slutvalet ska tas. I trygg vetskap om att alla haft chansen att söka jobbet. När anställningsavtalet skrivits på får ni också underlag som visar hur en bra introduktion som tar hänsyn till den nyanställdes styrkor och inlärningsstil bör utformas. JobScan ger er helheten från start till introduktion!


Avslutningsvis får chefen med sig dokumenterade tips som visar vilket ledarskap som uppmuntrar en glad och motiverad ny medarbetare att också stanna länge! JobScan är ett strukturerat, enkelt och tryggt sätt att rekrytera.


HUR GÅR REKRYTERINGSPROCESSEN TILL?

Vill du ha hjälp med hela eller delar av rekryteringen? Hör av dig!

Vill du känna  större trygghet när du rekryterar själv? Bli en Rekryteringsspecialist JobScan eller en Certifierad Specialist på hela PDP-systemet!

Vilka är fällorna du lätt kan hamna i när du rekryterar?


Lyssna gärna när Ylva, som jobbat både som administrativ chef (med både ekonomi- och HR-ansvar),  jobbcoach och rekryterare berättar om de vanligaste fällorna hon upplevt, samt tips om hur du kan undvika dem. Se webbinariet här bredvid.

Vad kostar personalomsättningen hos er?  LÄS MER HÄR!

Inspelat webbinarie med tips och råd kring rekrytering (25 min)