Rekrytering

REKRYTERING - Nya möjligheter!


JobScan® - Verktyget som gör skillnaden mellan en bra rekrytering och en topprekrytering

Inspelat webbinarie med tips och råd kring rekrytering (25 min)

Rekryteringsstöd med mer delaktighet från chefer och kollegor!

En hälsofrämjande och icke diskriminerande strategi innebär delaktighet även i rekryteringar.  Om du inte har så mycket tid är vårt verktyg JobScan® det perfekta verktyget! Oavsett om du rekryterar själv, eller om vi hjälper dig, så är det du och dina kollegor som vet bäst vem ni behöver. Med en enkel enkät kan upp till 10 personer bidra med sin uppfattning om vilka styrkor, vilken energinivå, beslutsstil och sätt att kommunicera som ger framgång på den tjänst som ni ska tillsätta. Den Jobbprofil som tas fram är den som alla sökanden matchas mot. På det här sättet blir du effektivare, ni får större delaktighet och i slutänden kan äntligen den så viktiga magkänslan användas när slutvalet ska tas! I trygg vetskap om att alla haft chansen att söka jobbet. Självklart erbjuder vi också andra tester, verifierade och godkända av DNV.


JobScan är ett mer kostnadseffektivt sätt att rekrytera och som en bonus får chefen med sig dokumenterade tips som visar hur hen kan få en glad och motiverad ny medarbetare som också kommer stanna länge!


Vill du känna  större trygghet när du rekryterar själv? Bli en Rekryteringsspecialist JobScan eller en Certifierad Specialist på hela PDP-systemet!


HUR GÅR REKRYTERINGSPROCESSEN TILL?

Vill du ha hjälp med hela eller delar av rekryteringen? Hör av dig!

Vad kostar personalomsättningen hos er?  LÄS MER HÄR!