Rekrytering & Omställning

Rekrytering & Omställning => Nya möjligheter!


Att byta jobb - utveckling för alla!


På Sparringpartner hjälper vi med glädje och engagemang organisationer som behöver nyrekrytera. Vi hjälper med samma glädje och engagemang de företag som tvärtom behöver släppa några medarbetare eller chefer. Båda dessa processer innebär nya möjligheter för alla inblandade och att få vara med och bidra till utveckling för både individer och arbetsplatser är det bästa vi vet. Rörelse på arbetsmarknaden är en nödvändighet för kontinuerlig utveckling och nya möjligheter och där vi vill finnas med. 


Vi erbjuder olika tjänster och verktyg för båda dessa processer. Det gemensamma för dem är vår inställning att alla förändringar är ingången till nya möjligheter! För alla!

VÅRA SKRÄDDARSYDDA PRODUKTER OCH TJÄNSTER


Alla som är med i rekryteringsprocesser eller omställningsprocesser hos oss erbjuds att vara med i vårt kandidatregister.

Det ger mervärde både till kandidater och organisationer, oavsett utgångspunkt.