PRESTATION

BÄSTA PRESTATION uppstår när

individens och organisationens förutsättningar är rätt!

Hur skapas en hållbar prestationskultur™?


Förutsättningar är vad som skapar prestation. Vi kan alla prestera bra när förutsättningarna är de rätta och dåligt när de inte är det. Alla individer är unika och har därmed olika behov, vilket gör "rätt förutsättningar" speciella för varje person. Sparringpartner tar därför tillsammans med Prestera Management AB  fram varje individs unika behov för bästa prestation.

 

Sparringpartner jobbar med individens förutsättningar när vi säkerställer att en persons naturliga styrkor, energinivå samt ledarskaps- och kommunikationsstil passar för de arbetsuppgifter som ska utföras. Med rätt person för rätt arbetsuppgifter blir prestationen den bästa. 


Prestera Management jobbar istället med organisationens förutsättningar. Själva arbetssituationen och uppdraget och vilka förutsättningar en individ ges där. De mäter och kartlägger tydligheten i personens uppdrag och de nio förutsättningarna för att kunna utföra uppdraget, nämligen viljan, kunskapen, kompetensen, befogenheten och ansvaret tillsammans med att personens basbehov måste vara tillfredsställda nämligen att tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas.


Tillsammans kan vi därmed säkerställa den bästa prestationen i alla sorters organisationer med hjälp av de verktyg vi båda representerar!

HUR JOBBAR VI?


Vi använder våra specialverktyg för respektive område, nämligen PDP-systemet för individens förutsättningar och AGERUS-metoden för organisationens förutsättningar.

Övergripande arbetsgång generellt:


 • Skapa och mäta utgångsvärdet, APCI-index
 • Analysera var de olika individerna befinner sig, övergripande/ per avdelning
 • Fastställ målet med uppdraget 
 • Utbildning i PDP och Prestationsmetoden
 • ProScan-enkäter med alla
 • Teamanalys först med Presteraresultatet
 • Team- och individanalys orsaker / åtgärder
 • SIMF® med respektive person och chef
 • Ytterligare kompetensbehov fastställs
 • Löpande mätningar görs med metoden i punkt 1 för uppföljning av resultat

Individens förutsättningar:


Med hjälp av en digital enkät som tar 5-10 minuter att fylla i framgår personens naturliga styrkor, kommunikations-, ledarskaps- och energistil. sätt att fatta beslut och medfödda energinivå. Detta kan enkelt matchas mot en Jobbprofil som tas fram med en annan 5-10 minters enkät av de personer som bäst kan avgöra vilka beteenden som bidrar till framgång i rollen. Enkelt och tillförlitligt!

Läs mer här

Organisationens förutsättningar:


Prestera Management erbjuder ett komplett utvecklingskoncept med namnet en hållbar prestationskultur™. Utgångspunkten är att mäta individers och organisationens förutsättningar att prestera. För att lyckas skapa en hållbar prestationskultur™ använder vi  några nyckelfaktorer, dessa är uppdrag, förutsättningar och villkor för prestation. De nio förutsättningarna för att kunna utföra uppdraget , nämligen viljan, informationen, kompetensen, befogenheten och ansvaret. En persons basbehov måste också vara tillfredsställda såsom att tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas. 

Läs mer om metoden här

För att upprätthålla en hög prestationskultur jobbar organisationen med verktygen och gör


 • Mätningar av APCI-index
 • SIMF minst 2 ggr / år
 • Teamanalys ProScan - som görs innan varje rekrytering med JobScan

- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Olof Palmes gata 29

111 22 STOCKHOLM

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 49 69


© Copyright. All Rights Reserved.