PRESTATION: SPAR-modellen

SPAR-modellen - gör förändringar till vardag!

När förändringar är en del av det normala och vi har struktur och arbetssätt som inkluderar nya förutsättningar! 


Förutsättningar är vad som skapar prestation. Vi kan alla prestera bra när förutsättningarna är de rätta och dåligt när de inte är det. Alla individer är unika och har därmed olika behov, vilket gör "rätt förutsättningar" speciella för varje person. Sparringpartner tar därför tillsammans med Prestera Management AB  fram varje individs unika behov för bästa prestation.

 

Sparringpartner jobbar med individens inre förutsättningar när vi säkerställer att en persons naturliga styrkor, energinivå samt ledarskaps- och kommunikationsstil passar för de arbetsuppgifter som ska utföras. Med rätt person för rätt arbetsuppgifter blir prestationen den bästa. 


Prestera Management jobbar istället med de yttre förutsättningarna alltså organisationens förutsättningar. Själva arbetssituationen och uppdraget och vilka förutsättningar en individ ges där. De mäter och kartlägger tydligheten i personens uppdrag och de nio förutsättningarna för att kunna utföra uppdraget, nämligen viljan, kunskapen, kompetensen, befogenheten och ansvaret tillsammans med att personens basbehov måste vara tillfredsställda nämligen att tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas.


I SPAR-modellen (Styrkor, Prestation, Arbetsglädje och Resultat) skapar våra metoder tillsammans en modell som gör att när styrkor tillvaratas och förutsättningar för bästa prestationer finns så uppstår arbetsglädje. Med arbetsglädje följer goda resultat som är hållbara över tid. Det är SPAR-modellen!


Varför behövs SPAR-modellen?

Övergripande arbetsgång generellt:


 • Skapa och mäta utgångsvärdet, APCI-index
 • Analysera var de olika individerna befinner sig, övergripande/ per avdelning
 • Fastställ målet för arbetet
 • Utbildning i PDP och Prestationsmetoden
 • ProScan-enkäter med alla
 • Teamanalys först med Presteraresultatet
 • Team- och individanalys orsaker / åtgärder
 • SIMF® med respektive person och chef
 • Ytterligare kompetensbehov fastställs
 • Löpande mätningar görs med metoden i punkt 1 för uppföljning av resultat

Individens förutsättningar:


Med hjälp av en digital enkät som tar 5-10 minuter att fylla i framgår personens naturliga styrkor, kommunikations-, ledarskaps- och energistil. sätt att fatta beslut och medfödda energinivå. Detta kan enkelt matchas mot en Jobbprofil som tas fram med en annan 5-10 minters enkät av de personer som bäst kan avgöra vilka beteenden som bidrar till framgång i rollen. Enkelt och tillförlitligt!

Läs mer här

Organisationens förutsättningar:


Prestera Management erbjuder ett komplett utvecklingskoncept med namnet en hållbar prestationskultur™. Utgångspunkten är att mäta individers och organisationens förutsättningar att prestera. För att lyckas skapa en hållbar prestationskultur™ använder vi  några nyckelfaktorer, dessa är uppdrag, förutsättningar och villkor för prestation. De nio förutsättningarna för att kunna utföra uppdraget , nämligen viljan, informationen, kompetensen, befogenheten och ansvaret. En persons basbehov måste också vara tillfredsställda såsom att tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas. 

Läs mer om metoden här

För att upprätthålla en hög prestationskultur jobbar organisationen med verktygen och gör


 • Mätningar av APCI-index
 • SIMF minst 2 ggr / år
 • Teamanalys ProScan - som görs innan varje rekrytering med JobScan