Utbildning

UTBILDNING- Ständig utveckling!


På Sparringpartner ser vi utbildning som något som pågår hela tiden, på jobbet, mellan vänner och i livet. Vi lär så länge vi lever. På jobbet kan organiserad utbildning syfta till många saker. Det kan handla om kulturförändring, omorganisation, effekter av en flytt eller av digitaliseringen som några exempel. Att då få lära sig, återkommande och med möjlighet att prova nya beteenden mellan utbildningstillfällena tror vi på. 


Vårt upplägg är att erbjuda ett flertal kortare moduler från ca 2 timmar, som kan plockas ihop till ett längre utvecklingsprogram utifrån det resultat som ska uppnås. Det kan då bli allt från en 2 timmars kortutbildning upp till en, några eller många dagars gedigna utvecklingsprogram. Alltid med kunniga och erfarna utbildare som kan sitt speciella område.

Vi förespråkar att, om möjligt, all utbildning / utveckling delas upp på minst två tillfällen så kunskaperna kan provas på jobbet innan nästa utbildningsdel. Med en repetition och uppföljning innan ny kunskap läggs till. På detta sätt ges också möjlighet att dela erfarenheter från det nya beteendet. Hur många tillfällen det blir beror givetvis både på kundernas önskemål och på omfattningen av kunskapförflyttningen. Allt skräddarsys för kundens behov, då ingen organisation är den andra lik. Dessutom ingår alltid individuell sparring för möjlighet att lyfta eventuella svårigheter. 

VARFÖR VÄLJA OSS?


     Alla våra utbildningsmoduler utgår från

 

  • Aktuell organisations verksamhetsmål och önskade resultat vilket är utgångspunkten som anger riktning och syfte med utbildningen/ workshopen/ seminariet.

 

  • Inspirerande lärande som utgår från verkligheten i arbetet och blandar lyssnande med diskussioner, personliga reflektioner samt egna handlingsplaner.

 

  • En omvärld i ständig förändring där det handlar om att ha mod att vara sitt bästa arbetsjag med själ och hjärta närvarande och därigenom inspirera sig själv och andra till att vara glad när man går till jobbet och nöjd när man går därifrån.

 

  • Aktuell forskning och vedertagna teorier inom förändringsledning, ledarskap, medarbetarskap, neurovetenskap, mindfulness och positiv psykologi.

 

  • Personlig sparring efter genomgången utbildning för att motivera och engagera till ett förändrat och utvecklat beteende.

Vår vision:

Våra inre färdigheter ska vara i samklang med vår yttre miljö och utveckling - För en ansvarsfull och hållbar värld.

LEDARSKAP


Oavsett om vi jobbar som ledare eller inte så ingår självledarskap i det vi behöver vara duktiga på idag. Att kunna prioritera och ha rimliga förväntningar på oss själva. Det är extra viktigt att som chef och ledare kunna vara en förebild i detta.


Att kunna vara autentiska som ledare, att ha med själ och hjärta och våga stå för det man ser som viktigt, det är grunden i sant ledarskap. För att vara en framgångsrik och trygg chef eller ledare är det här det börjar. Därför utgår vi från det autentiska ledarskapet och sätter ihop det med organisationens kultur och mål i alla andra tekniker och metoder som vi utbildar i.


MEDARBETARSKAP


Sant medarbetarskap handlar om att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för sig själv och andra. Det betyder att utifrån organisationens kultur och mål vilja hjälpa till att skapa en väl fungerade arbetsplats och hugga i där det behövs. Att med sitt beteende bidra till att saker blir som önskat, och då kanske få göra det själv.


På dessa utbildningar tittar vi på olika sätt att hjälpas åt för att som medarbetare bidra till andras och den egna framgången. Det ger bättre resultat för din arbetsgivare och därmed en trevligare, säkrare och tryggare arbetsplats för dig.

FÖRÄNDRINGSLEDNING


ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability och Reinforcement) är den modell vi utgår från i alla förändrings-processer och utbildningar. Nedan finns några exempel på olika förändrings-processer som är ständigt aktuella idag. Har ni andra behov är denna modell tillämplig även där.


  • Kulturförändring
  • Omorganisation
  • Digitalisering
  • Flytt till kontor som fordrar nya beteenden (aktivitet, öppet, egna rum)
  • Införande/uppgradering av kvalitets-, miljö- &/ eller arbetsmiljöledningssystem

- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Olof Palmes gata 29

111 22 STOCKHOLM

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 49 69


© Copyright. All Rights Reserved.