Ceritifierad specialist

CERTIFIERING I PDP-SYSTEMET


PDP Professional Certifieringskurs ger på två dagar en solid grund för att kunna hantera hela PDPs personalutvecklingssystem. Deltagare blir redo att omedelbart använda dessa processer i den egna organisationen och ni kan därmed få resultat direkt. Endagskursen ProScan Mentorcertifiering guidar, utvecklar och når mål - för att uppnå individuell och organisatiorisk framgång.

ProScan Mentorcertifikat


Få en enhetlig utvecklingsprocess för medarbetare genom att på en dag utbilda chefer till mentorer.


Mentorprogrammet ger en tydlig process för att hantera de två största utmaningar en organisation vanligtvis står inför - medarbetares individuella utveckling och handlingsplaner för detta.


Mål för mentorer

* Utveckla individernas förmågor

* Öka mentorns kunskaper

* Identifiera motiverande faktorer

* Skapa en handlingsplan för varje individ som följs upp

* Förbättra prestationer

* Minska stress och konflikter


Mentorutbildningen ges både som e-kurs och som klassrumsutbildning.


LÄS MER OM ATT VARA MENTOR HÄR!


För kurstillfällen under 2020, klicka här.

PDP Professional Certifikat


Utbilda egen personal till PDP Professionals på två dagar. Som PDP Professional blir du både specialist på rekrytering med JobScan och kan arbeta med personliga styrkerapporter och teamutveckling.


PDPs lösning är designad för omedelbar tillgänglighet "in-house". För att fullt ut kunna förstå och använda PDPs hela potential läggs en stabil grund genom certifieringen.


Mål för PDP-Professionals


* Förstå PDPs principer och filosofi.

* Förstå styrkan och betydelsen av beteenden.

* Kunna utveckla jobbprofiler och genomföra   säkra rekryteringar.

* Tolka och diskutera ProScan-rapporter för att sedan kunna använda informationen till att utveckla lösningar och förbättringar.

* Utveckla ledningskoncept och processer.

* Utveckla team.


Utbildningen ges dels som klassrumsutbildning i två dagar, eller som e-kurs med en dags gemensam uppföljning.


För kurstillfällen under 2020, klicka här.

E-kurser - lär när det passar dig bäst


På PDP e-Campus finns många kurser inom PDP-systemet att ta del av. Med hjälp av dessa är det enkelt att sprida kunskapen i företaget och få ett gemensamt språk och förenkla kommunikationen. Detta ger bästa utväxling på ert PDP-system


Har du inte möjlighet att vara borta från arbetsplatsen så finns både PDP Professional certification och ProScan Mentor som kompletta e-utbildningar. För att medarbetare och chefer lättare ska kunna förstå och använda sig av sina styrkor finns också e-kursen STRENGTHS som tar 1 till 1,5 timmar att genomföra. När den är genomförd kan alla i personalen förstå och se sina styrkor samt använda dessa på ett mer effektivt och framgångsrikt sätt. Det förenklar arbetet för era PDP Professionals och Mentorer samt skapar större genomslagskraft och effekt i organisationen. 


Fler e-kurser och färdiga workshops finns här.- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Olof Palmes gata 29

111 22 STOCKHOLM

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 49 69


© Copyright. All Rights Reserved.