Årskalender utbildningar

Årskalender för klassrumsutbildningar


Cerifierad PDP Professional:


Augusti                                       24-25/8


September                                 21-22/9


Oktober                                       19-20/10


November                                  23-24/11


December                                  14-15/12  


Januari                                        26-27/1


Februari                                      16-17/2


Mars                                              9-10/3


April                                             20-21/4


Maj                                               25-26/5


Juni                                              15-16/6

            

e-kurs PDP Professional, 1-dags frivillig uppsamlingsdag:


Augusti                                             27/8


September                                       24/9


Oktober                                             22/10


November                                         26/11


December                                         17/12


Januari                                              28/1


Februari                                            18/2


Mars                                                   11/3


April                                                   22/4


Maj                                                     27/5


Juni                                                    17/6


Mentor-utbildning:


Augusti                                             26/8


September                                       23/9


Oktober                                             21/10


November                                         25/11


December                                         16/12


Januari.                                             25/1


Februari                                            15/2


Mars                                                   8/3


April                                                   19/4


Maj                                                     24/5


Juni                                                    14/6

- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Olof Palmes gata 29

111 22 STOCKHOLM

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 49 69


© Copyright. All Rights Reserved.