Personaltanken

PERSONALTANKEN® -

RÄTT BETEENDE PÅ RÄTT PLATS FÖR EN BÄRKRAFTIG ORGANISATION 


En robust och bärkraftig organisation kräver ett brett personalarbete, där organisatorisk och social arbetsmiljö optimeras för att kunna uppfylla de verksamhetsmål som finns. Dessa kan se olika ut beroende på typen av verksamhet, då det givetvis ställs olika förväntningar på leverans och vinst i affärsdrivande bolag jämfört med statliga och kommunala verksamheter. Likheten dem emellan är också stor, då det alltid finns en "kund" i någon form och det alltid är personalen som avgör nivån på framgång.


Så Personaltanken® är för alla typer av verksamheter, stora som små och privata såväl som offentliga. För att säkerställa att inget saknas i de organisationer vi är en partner till använder vi en modell som utgår från Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – Ett komplement till Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen*) där hela organisationens arbetsmiljöverksamhet finns med. Med flödesschemat som utgångspunkt kan vi systematiskt gå igenom organisationen för optimal arbetshälsa. Baserat på detta resultat föreslår vi skräddarsydda lösningar för varje enskilt företag och organisation.


*) En sammanställning från Arbetshälsoekonomiska analysgruppen 1/2016. Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, 2016.

- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Snipkroken 1

112 64 STOCKHOLM

© Copyright. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 48 46