Personaltanken

PERSONALTANKEN® -

RÄTT BETEENDE PÅ RÄTT PLATS FÖR EN BÄRKRAFTIG ORGANISATION 


En robust och bärkraftig organisation kräver ett brett personalarbete, där organisatorisk och social arbetsmiljö optimeras för att kunna uppfylla de verksamhetsmål som finns. Dessa kan se olika ut beroende på typen av verksamhet, då det givetvis ställs olika förväntningar på leverans och vinst i affärsdrivande bolag jämfört med statliga och kommunala verksamheter. Likheten dem emellan är också stor, då det alltid finns en "kund" i någon form och det alltid är personalen som avgör nivån på framgång.


Så Personaltanken® är ett helhetssystem för alla typer av verksamheter, stora som små och privata såväl som offentliga. I systemet (där de enskilda delarna givetvis kan användas var för sig) ingår bland annat:


  • Mätning av den aktuella kostnaden för höga stressnivåer i verksamheten.
  • Flödesschema för kartläggning av behov av grundläggande arbetsmiljöarbete.
  • Rekryteringsprocess med effektiva verktyg som gör att ni själva kan göra en trygg rekrytering (eller så hjälper vi er).
  • Ledningsgenomgång med verksamhetsmålen i relation till individerna i ledningsgruppens styrkor. vem ansvarar för vad.
  • SIMF - Systematiskt Individ- och MålFokus en systematisk och kontinuerlig metod så all personal ser hur de med sina styrkor kan bidra till verksamhetens resultat på bästa sätt. Det kan också inkludera arbetet med förändringsprojekt mm.
  • Teamutveckling baserad på verksamhetens mål och teamets uppdrag samt de olika individernas bidrag.
  • Energitanken - Individuell psykologisk kompetensutveckling på arbetsplatsen med det individen behöver när den behöver det.
  • Medarbetarenkät - Personalens årliga utvärdering av verksamheten med områden som leverantörer, kvalitet, kundarbete mm. Förutom utvärdering av hur väl områdena fungerar skalas också viktighetsgraden på de olika frågorna så utvecklingsfokus läggs på områden av betydelse.