PDP; Personal & resultat

Ett integrerat digitalt personalutvecklingssystem som ser helheten - vad löser det?


Behöver ni förbättrad kommunikation? Ha koll på personalens stressnivåer? Förenkla ledarskapet?

Använd PDP-ProScan - INDIVID


Tar urval och rekrytering för lång tid? Kostar för mycket energi och pengar?

Använd PDP- JobScan - REKRYTERING


Saknar ni metoder för att regelbundet utveckla era team? Förbättra samarbete och kommunikation?

Använd PDP-TeamScan - GRUPP

Med PDP i organisationen får ni ett enkelt systemstöd för att själva kunna hantera rekrytering, chefsstöd och teamutveckling på ett enhetligt och strukturerat sätt. Ni får ett gemensamt språk och en röd tråd genom allt ni gör gällande rekrytering, ledarskap- och personalutveckling. Systemet kan enkelt integreras med befintlig IT-lösning. Med ett välbeprövat licens- & molnbaserat helhetssystem säkras en långsiktigt hållbar och förändringstålig personalutveckling.


PDP® - Professional Dynametrics Programs - är systemet som togs fram redan 1978 för att människor skulle förstå varandra på jobbet. Om vi förstår varandra och kan uppskatta våra olikheter så kan det uppstå magi. PDP har fortlöpande utvecklats för att användas till att rekrytera, motivera och behålla högpresterande personal. Bland annat har US AirForce använt systemet sedan många, många år med mätbara resultat.


Med PDP upprätthåller ni enkelt ett långsiktigt hållbart personalutvecklingsarbete med er egen personal vilket ger högsta energi och bästa resultat! Ni kommer bokstavligen se hur energin i organisationen ökar, eftersom PDP-rapporter visar även energinivån! 

PDP-SYSTEMETS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN