PDP-Personal som mår bra

Med ett välbeprövat systemstöd säkras en långsiktigt hållbar och förändringstålig personalutveckling. Systemet innehåller bland annat moduler för rekrytering, chefsstöd och teamutveckling. Vi använder också PDP som grund i utbildning och förändringsarbete.


PDP® - Professional Dynametrics Programs - är systemet som togs fram redan 1978 för att människor skulle förstå varandra på jobbet. Om vi förstår varandra och kan uppskatta våra olikheter så kan det uppstå magi. PDP har fortlöpande utvecklats för att användas till att rekrytera, motivera och behålla högpresterande personal. Bland annat har US AirForce använt systemet sedan många, många år med mätbara resultat.


Med PDP upprätthåller ni enkelt ett långsiktigt hållbart personalutvecklingsarbete med er egen personal vilket ger högsta energi och bästa resultat! Ni kommer bokstavligen se hur energin i organisationen ökar, eftersom PDP-rapporter visar även energinivån! 

Så här förklarar PDP Global sitt VARFÖR!

Ett integrerat digitalt personalutvecklingssystem som ser helheten - vad löser det?


Behöver ni förbättrad kommunikation? Ha koll på personalens stressnivåer? Förenkla ledarskapet?

Använd PDP-ProScan


Tar urval och rekrytering för lång tid? Kostar för mycket energi och pengar?

Använd PDP - JobScan


Saknar ni metoder för att regelbundet utveckla era team? Förbättra samarbete och kommunikation?

Använd PDP-TeamScan

Och så här förklarar vi!

Så här använder ni PDP-systemets olika delar för er personalförsörjning och -utveckling


Vill du bli en PDP Professional? Läs mer här!