Grund och vision

GRUND OCH VISION


VAD VI VILL

Vår vision:

Våra inre färdigheter ska vara i samklang med vår yttre miljö och utveckling - För en ansvarsfull och hållbar värld.


Vår affärsidé:

Vi erbjuder verksamheter systemstöd och kontinuerlig psykologisk kompetensutveckling som gör det lättare att vara en bra chef och medarbetare i den ständigt föränderliga verkligheten. Det resulterar i långsiktigt bärkraftiga organisationer.


Vårt motto:

Ändra ditt sätt att se på saker, så kommer de saker du ser på ändras. (W. Dyer)


VÅR GRUND & METOD

Vi som arbetar i Sparringpartner har samma drivkraft men olika erfarenheter och kompetenser. Det vi har gemensamt, som skapat vår drivkraft, är psykosyntesen, en inriktning inom psykologin som fokuserar på alla människors potential. Det gör den genom att fokusera på det friska hos alla individer och att undersöka och arbeta med det som hindrar och som binder energi. Därmed är psykosyntesen handlingsinriktad till sin natur och stort fokus läggs just på energinivåerna. När vi granskar det som hindrar oss och neutraliserar de orsaker som skapar hindren, så frigörs samtidigt mycket energi. Det är också därför vi ser den ökade energin som en sådan potential för de företag som till största delen åstadkommer sina framgångar med just människor. Hos dessa organisationer tillförs en total energiökning genom den energi som frigörs hos de enskilda individerna.


Alla våra sparringpartners har minst en tvåårig utbildning i psykosyntes och kunskap om dess verktyg. Vi tillämpar även verktyg tagna från ACT, Acceptance and Commitment Theory, den nya tidens KBT (kognitiv beteendeterapi). Även här ligger fokus på handlingskraft och snabba effekter. Att kunna uppnå kännbara resultat redan efter ett 30 minuters möte kräver att de verktyg vi använder är oerhört verkningsfulla. Vår verktygslåda är väl utprövad. Med psykosyntes och ACT behövs inte mer än 30 minuter för en varaktig förändring. Självklart behöver dock olika individer med olika behov olika lång tid för att uppleva en fullt återställd energinivå.


Då vi är den enda licensierade PDP-partnern i hela Europa har vi självklart den utbildning som detta väl utprovade system kräver. Vi har dessutom licens för att utbilda andra, bland annat våra kunder, i det.

CSR - VÅR VÄG TILL ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE


På Sparringpartner vill vi ge varje människa praktiska verktyg som de kan använda för att må så bra som möjligt i det moderna informationssamhället. Vi vill ocksåhjälpa de som står utanför arbetsmarknaden eller som generellt inte har tillgång till att köpa den sorts tjänster vi erbjuder. Därför ger vi ideella organisationer som behöver våra produkter, men inte kan prioritera det, en dags gratis sparring för var 10:e dag som andra kunder betalar oss. På det viset bidrar vi alla, både sparringpartners och kundföretag, till ett mer välmående samhälle.


- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Sankt Eriksgatan 117

113 43 STOCKHOLM

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 49 69


© Copyright. All Rights Reserved.