Om oss

OM OSS - VÅR GRUND OCH VISION

Grundarens VARFÖR:

Alla organisationer blir framgångsrika när de människor som arbetar där är på rätt plats, mår bra och är fyllda av energi. Jag tycker om framgång, helt enkelt för att det får oss att må bra. Därför drivs jag av att vara delaktig i att skapa den goda produktivitet och det goda samhälle som kommer från trygga, motiverade människor som ser och uppskattar sitt eget värde. För när vi mår bra, är motiverade och känner att vi gemensamt skapar en helhet som är till nytta, det är då är vi som bäst, både som oss själva och som organisation. Så låt oss skapa mer av det!


VISION:

Alla människor ser, förstår och har tillgång till sin fulla potential i sammanhang där de kommer mest till sin rätt. Fulla av god energi bidrar de till framgång för sig själva och samhället de lever och verkar i – För en ansvarsfull och hållbar värld.


AFFÄRSIDÉ:

Vi vänder oss till organisationer och individer med verktyg och metoder som ökar allas förmåga till rätt beteende på rätt plats i rätt situation. För våra kunder skapar det ökad handlingskraft, trivsel och samarbetsförmåga och ger mer energi. Det i sin tur resulterar i högre produktivitet, kvalitet och mer tid till annat som skapar värde både på arbetsplatsen och i privatlivet. Vi bidrar till hållbarare människor, företag och samhällen helt enkelt.


VERKSAMHETSPOLICY:

Kvalitet: Vi arbetar på ett systematiskt och likartat sätt för att säkerställa att minst uppfylla den kvalitetsnivå som våra kunder förväntar sig och för att ständigt kunna utveckla våra arbetssätt på ett strukturerat sätt.


Miljö: För att vara rädda om både vår inre och vår yttre miljö eftersträvar vi alltid minsta möjliga negativa påverkan genom det arbetssätt och de metoder vi använder.


Arbetsmiljö: Då en god arbetsmiljö är grunden för allt effektivt arbete är det för oss en självklarhet att alltid minst leva upp till lagkrav och regler och jobba med systematisk utveckling av vår arbetsmiljö.


Generellt: I allt vi gör strävar vi alltid efter att ständigt förbättra våra arbetssätt och leta efter nya bättre, resurssnålare eller mer glädjefyllda sätt att göra saker på. Ständig utveckling är grundläggande för all vår verksamhet. Vi sätter mål och mäter på ett klokt sätt och inte för ofta för att kunna använda resultaten som grund för de eventuella åtgärder de föranleder.

Mer detaljer kring detta går att få på förfrågan.

Dina sparringpartners är personer som har utbildning inom relevanta områden och som dessutom är utbildade och kvalitetssäkrade av oss för att kunna använda de verktyg som finns i Energitankens och PDPs verktygslåda. Vi utgår från Psykosyntes, ACT - Acceptance and Committment Therapy och flera andra vedertagna modeller. 

DINA SPARRINGPARTNERS

Anna RyttbergUlrika Håkans


Carola LööfNellie Wedén
Elisabet Olsson


Ylva Nyhlén

 VD & grundarePeter CastenbäckVåra samarbetspartners:


Global Behavior i Charlotte, NC, USA:

https://www.globalbehavior.com


PDP Global i Colorado Springs, CO, USA:

https://www.pdpglobal.com