Jobbsparring

SPARRING® PÅ JOBBET MED ENERGITANKEN®!

VAD ÄR ENERGITANKEN?

ENKLARE KONCEPT!

Energitanken erbjuds nu på distans, utan bindningstid.

Betalas i efterhand för den tid personalen utnyttjat.

Tillhandahålls digitalt för ökad rumsmässig frihet. 


Personal som arbetar på distans?

Trygga arbetsmiljön och erbjud mentalt stöd till de som behöver det med Energitanken!


VAD INNEHÅLLER VÅRT KONCEPT ENERGITANKEN®?

Energitanken är individuell psykologisk kompetensutveckling till chefer och medarbetare som förebygger sjukskrivning och ökar personalens energinivå, ansvarsvilja och handlingskraft. Det är ett sätt att tanka på mer energi, men också ett tillfälle att reflektera över vad som drar respektive tillför energi.


Energitanken bygger på vetskapen att alla individer i en organisation har olika behov och olika upplevelser. Med en individuell sparringpartner® när det behövs med just det som behövs, säkras en direkt effekt och livslångt lärande. Resultatet blir en mer fulladdad, produktiv och välmående organisation. 


Den tjänst Sparringpartner erbjuder är i korthet:

1.  Ett abonnemangsavtal på konceptet energitanken® tecknas och ger omedelbar tillgång till ett bokningssystem där personalen kan boka 30-minuters sparring helt anonymt.

2. Fakturering sker en gång per månad utifrån nyttjad tid.


Hur fungerar det rent praktiskt?

Vid ett personligt digitalt möte, det vi kallar sparring®, hanteras precis det som i nuet är medarbetarens eller chefens upplevda utmaning eller behov. Sparringpartnern möter medarbetaren med 1) samtal 2) olika praktiska verktyg och 3) personligt kopplade strategier, vilka alla ger stöd i den aktuella situationen. De verktyg som erhålls bildar tillsammans en verktygslåda för medarbetare eller chef som kan användas i andra framtida situationer.


Ett 30 minuters möte går till enligt följande:

1.  XX bokar tiden via nätet.

2. XX får en mötesinbjudan på zoom från sparringpartnern. 

3. Efter en kort presentation berättar XX vad som är orsaken till behovet av sparring. Med utgångspunkt i det arbetar sedan sparringpartnern och XX för att möta och ta hand om det som just XX behöver.

4. Ev noteringar förs av XX, inte av sparringpartnern. Ibland resulterar mötet i en handlingsplan för att nå ett önskat resultat då fler möten med uppföljning kan bli aktuellt. Ibland är det en praktisk övning som delas ut som stöd. Syftet kan också vara en boost inför ett viktigt möte och då sker utbytet där och då.

5. Efter sparringen ska XX uppleva fler handlingsmöjligheter och en högre energinivå.

6. Allt som görs syftar till att ge en positiv inverkan på både XX och organisationen.


Några exempel på vad energitanken® kan styrka och stärka hos individen:

• hur förebygga och hantera negativ stress relaterat till arbetssituationen

• hur hantera oro och negativ stress på grund av coronasituationen

• hur personen ser på sig själv och förhåller sig till situationer/kollegor

• att aktivt välja tankesätt och förhållningssätt till arbete och kollegor

• att hitta vilja och målsättningar som leder till större motivation, initiativkraft och

  ansvarstagande hos sig själv och andra

• hur hantera utmanande personer

• självförtroende inför viktiga möten och presentationer

• självkänslan i arbetssituationer för bättre resultat och ökad trygghet

• mod att utvecklas och tro på sig själv och sin förmåga

• hur hantera kritik och hur framföra kritik utan att vara anklagande

• ökat välmående


Alla sparringpartners utgår från samma bas, med väletablerade och evidensbaserade metoder som ACT – Acceptance and Commitment Therapy, SDT - Self Determination Theory och Psykosyntes.