Vetenskapen bakom energitanken

VETENSKAPEN BAKOM ENERGITANKEN®

”Friheten ligger i att vilja ta ansvar för sig själv”

        - Nietzsche

FORSKNINGEN BAKOM VÅR VERKTYGSLÅDA


“If you want something to change, you got to change”


Detta kan låta självklart, men är inte desto mindre sant. Således, om ni på något sätt vill förändra något utfall i organisationen så kräver det förändring av den personal som påverkar utfallet.


Här nedan kan du hitta forskningen bakom utvalda koncept och verktyg som vi i ett Sparringsamtal använder oss av för personlig utveckling/förändring hos en individ.

(Mental) ENERGI - DEFINITION:

Energi kan sägas vara en “sinnesstämning”. Mer konkret kan det definieras som förmågan eller viljan att engagera sig i kognitivt arbete. (Ryan&Deci - Skapare av self determination theory)


Vid hög energi känner du dig full av liv och din inre känsla är positiv tack vare att många av dina behov är uppfyllda. När du dagligen får dina behov uppfyllda finns det mer energi tillgängligt till dig själv (självet). Vid låg energi är det tvärtom.

ENERGI - FÖRKLARING:

”En kraft eller faktor som PÅVERKAR styrkan i ett beteende liksom dess riktning" .


En bil rullar framåt med hjälp av dess motor, och den behöver bränsle för att fungera. Olika människor har olika typer av motorer, bland annat beroende på personlighet och arbetsroll, och behöver följaktligen OLIKA typer av bränsle. Sparringpartner hittar individens optimala bränsle. Vi tankar alltså inte bensin i din dieselmotor.