Energitanken - mer energi på jobbet

SPARRING® PÅ JOBBET MED ENERGITANKEN®!

VAD ÄR ENERGITANKEN?


VAD INNEHÅLLER VÅRT KONCEPT ENERGITANKEN®?

Energitanken® är mental och känslomässig friskvård som ger ett direkt stöd till chefer och medarbetare på arbetsplatsen. Ni får en oberoende sparringpartner som regelbundet sparrar chefer och medarbetare till ökad energi. 30 minuters handlingsinriktad personlig sparring stärker förmågan till bättre stresshantering, konflikthantering och kommunikation. Energitanken är ett sätt att tanka mer energi, men också ett tillfälle att tänka och reflektera över vad som drar respektive tillför energi. Sparring® ökar också både motivation och prestationsglädje och det blir helt enkelt lättare att vara en bra chef och medarbetare.


Energitanken bygger på vetskapen att alla individer i en organisation har olika behov och olika upplevelser. Alla vinner på denna psykologiska kompetensutveckling som sker där och när den behövs och kan användas för direkt effekt och livslångt lärande. Risken för psykisk ohälsa och stressrelaterade energitapp minskar och istället ökar energin i hela organisationen. Sparringpartnern finns tillgänglig digitalt via zoom och abonnemangsavtal tecknas för anslutning till bokningssystemet. Betalning sker sedan månadsvis utifrån hur mycket tjänsten använts.

HUR FUNGERAR DET PRAKTISKT?

Vid ett personligt digitalt möte, det vi kallar sparring®, hanteras precis det som i nuet är medarbetarens eller chefens upplevda utmaning eller behov. Sparringpartnern möter medarbetaren med 1) samtal 2) olika praktiska verktyg och 3) personligt kopplade strategier, vilka alla ger stöd i den aktuella situationen. De verktyg som erhålls bildar tillsammans en verktygslåda för medarbetare eller chef som kan användas i andra framtida situationer.


Några exempel på vad energitanken® kan styrka och stärka hos individen:

• hur förebygga och hantera negativ stress relaterat till arbetssituationen

• hur hantera oro och negativ stress på grund av coronasituationen

• hur personen ser på sig själv och förhåller sig till situationer/kollegor

• att aktivt välja tankesätt och förhållningssätt till arbete och kollegor

• att hitta vilja och målsättningar som leder till större motivation, initiativkraft

  och ansvarstagande hos sig själv och andra

• hur hantera utmanande personer

• självförtroende inför viktiga möten och presentationer

• självkänslan i arbetssituationer för bättre resultat och ökad trygghet

• mod att utvecklas och tro på sig själv och sin förmåga

• hur hantera kritik och hur framföra kritik utan att vara anklagande

• ökat välmående


Alla sparringpartners utgår från samma bas, med väletablerade och evidensbaserade metoder som ACT – Acceptance and Commitment Therapy, SDT - Self Determination Theory och Psykosyntes.