ENERGI - & STYRKEMODELLEN

Energi- & Styrkemodellen sätter ihop alla våra energiverktyg. Den ger ett regelbundet och systematiskt arbetssätt som tar tillvara på människors styrkor och gör samtidigt förändringar till en del av vardagen. På det sätter slipper vi mycket av det energidränage som förändringar vanligtvis medför. Vill du ha kontinuitet i ditt arbete med att hålla energin och trivseln hög i organisationen oavsett omständigheter? Inte vänta med att göra nya saker "tills vi är klara med den här förändringsprocessen"? Då kan Energi- & Styrkemodellen vara rätt för er.

ENERGI- & STYRKEMODELLEN


  • Energi- & Styrkedag för hela personalen, antingen teamvis eller alla beroende på storlek och önskemål. Fokusplan på team- eller organisationsnivå tas fram.
  • Energi- & Styrkesamtal med närmaste chef. Fokusplan upprättas, följs upp och uppdateras löpande efter behov.
  • Energitanken® - sparringpartner för ökad energikompetens, precis  med just vad den personen behöver just då.


VAD ÄR ENERGY MANAGEMENT® ?

1.  ENERGIMEDVETENHET

2. KONTROLL PÅ NIVÅN I ENERGITANKEN

3. PLANERAD PÅFYLLNING OCH FÖRBRUKNING

4. AKTIVT ENERGIARBETE MED VERKTYG

ENERGI- & STYRKEMODELLEN - gör förändringar till vardag!

HUR JOBBAR VI MED DETTA?

Sparringpartner jobbar med "Energy Management®" utifrån individens inre förutsättningar, det vill säga en persons naturliga styrkor, energinivå samt ledarskaps- och kommunikationsstil. Det är viktigt att regelbundet säkerställa att dessa passar för de arbetsuppgifter som ska utföras. Under de systematiska energi- & styrkesamtalen fångas också de yttre förutsättningarna upp. Vad tar energi och vad ger energi? Värdefull information som erhålls på ett enkelt sätt. Det kan till exempel handla om nya arbetsuppgifter, tydligheten i personens uppdrag, upplevd kompetensnivå samt befogenheter och ansvar. Alltid i relation till verksamhetens mål.

Detta görs regelbundet under året. I samband med ändringar i organisation eller arbetsuppgifter är det en obligatorisk del. På det här sättet fångas alla upp och chef och medarbetare vet hur man förväntas bidra till verksamhetens mål och "ingen flyger under radarn". Med den vetskapen blir arbetstillfredsställelsen högre och med rätt person för rätt arbetsuppgifter blir prestationen den bästa. 

I en organisation jobbar vi tillsammans. När det fungerar som bäst stärker vi varandra och gör varandra bättre. Vi ökar vår gemensamma energi och skapar bättre resultat tillsammans. Under Energi- & Styrkedagen stärker vi sammanhållningen och ser hur vi våra gemensamma styrkor och energinivåer ser ut. Vi diskuterar behov och vad som kan ta och ge vår gemensamma energi. 

Löpande behöver vi alla hjälp med att hitta tillbaka till vårt självförtroende eller få mer distans till det som plötsligt tar mer energi än det ger. Då finns Energitanken där som en omedelbar hjälp, med en oberoende sparringpartner som kan användas som bollplank. Med vedertagna verktyg ges hjälp till självhjälp så att upplevda problem inte växer sig stora. Ibland behöver vi mer hjälp och ibland mindre. Energitanken ger utrymme för olikheterna. 

Energi- & Styrkemodellen är skapad för att bidra till det systematiska arbetsmiljöarbete som vi alla behöver för att kunna prestera som bäst. När vi har roligt på jobbet och kommer hem nöjda på fredagen och återvänder laddade på måndagen.