Samarbete & konflikter

SAMARBETE & KONFLIKTER


PDP-systemet erbjuder en helt unik rapport som gör det möjligt att diskutera två personers likheter och olikheter utifrån deras styrkor och beteenden. Detta gör det enkelt att hitta möjligheter till att förstärka och komplettera varandra i arbetssituationer. Förklaringar till eventuella konflikter kan också ses tydligt och diskuteras utifrån styrkor och beteenden.

FÖRSTÄRKER SAMARBETE

Med en side-by-side med styrelseordförande-VD, medarbetare-chef, ledningsgruppsmedlem-VD eller helt enkelt två kollegor emellan ökar möjligheterna till extraordinära resultat.


1 + 1 =4

PDPs rapport visar två personers naturliga beteenden och styrkor. Resultaten visas på ett dokument bredvid varandra.


I rapporten finns en fördjupning och analys med kommentarer. En ökad förståelse för sina egna och kollegans beteenden erhålls och kan användas.


Förslag ges också till arbetssätt som förstärker styrkorna hos varandra så samarbetet blir optimalt. Det gör att extraordinära resultat kan uppnås utifrån hur dessa två personer kan komplettera och förstärka varandra.

LÖSER KONFLIKTER

När två kollegor eller chef och medarbetare inte hittar ett bra samarbete och kanske till och med befinner sig i en konflikt, då kan Side-by-side erbjuda ett enkelt verktyg för att lösa situationen och visa vägen framåt.


Ökar förståelse och ger väg framåt

PDPs rapport visar personernas naturliga beteenden och styrkor på ett tydliggörande sätt och ger dessutom fördjupande och klargörande analyser av dessa. Detta gör att en ökad förståelse för varandras beteenden och reaktioner kan nås.


I rapporten finns också förslag till hur dessa två personer kan lägga upp sitt arbetssätt för att minska friktion och istället förstärka varandras styrkor. 


Rapporten förenklar arbetet med att förhålla sig saklig och yrkesmässig i konflikten och ger personerna ökad kunskap om sig själv och kollegan liksom verktyg att jobba vidare med. Risken för förnyade konflikter minskas därmed avsevärt. Detta ger ett förbättrat samarbete och därmed en ökad arbetsglädje och högre energi.


- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Olof Palmes gata 29

111 22 STOCKHOLM

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 49 69


© Copyright. All Rights Reserved.