Konfliktlösning

BEHÖVER NI HANTERA EN KONFLIKT OCH SE TILL ATT DEN LEDER TILL UTVECKLING?


Konflikt mellan två personer

När du vill lösa en konflikt på ett konstruktivt sätt och säkerställa att alla utvecklas av den har vi det perfekta verktyget! Vår rapport Side-by-side visar (som det låter) två personers styrkor och föredragna beteenden. Detta gör att ni sakligt kan se vad det är som kan orsaka konflikten baserat på beteenden, snarare än känslor. Beteenden ger upphov till känslor och är betydligt enklare och tydligare att arbeta med i en relation.


Konflikter är vanligtvis inte så lätta att hantera. Ofta bottnar de i ett personligt engagemang och ju mer motiverad en person är för att göra ett bra jobb, ju lättare är det att en konflikt uppstår. När konflikten blir personlig har sakfrågan glömts bort. Hanteras då konflikten på ett konstruktivt och direkt sätt, så går alla parter stärkta ur den, med nya kunskaper, ökad förståelse och kanske rent av ett nytt tillvägagångssätt. 


Den här rapporten kan användas även när en djupare förståelse och ett mer fokuserat samarbete ska utvecklas, till exempel mellan en styrelseordförande och en VD, VD:n och ledningsgrupps-medlemmarna eller en chef och hens medarbetare. Rapporten är alltid verksam för fördjupade relationer!


Konflikter i och mellan grupper

Om konflikten involverar flera personer och eventuellt till och med är mellan två eller flera team, kan vårt verktyg TeamScan användas. Detta verktyg gör så att gruppens olika beteenden, vilket formar kulturen i teamet, blir synliga. Jämförelse kan då göras på gruppnivå och samtal kring dessa beteenden kan föras med grupperna. Gruppkonflikter är givetvis mer komplexa och kan även i slutänden leda till en eller flera Side-by-side. Det är inte ovanligt att en konflikt mellan två personer eskalerar och har blivit en gruppkonflikt innan den upptäcks av ledningen. Då är det hög tid att agera!


NÅGOT FÖR ER? HÖR AV ER SÅ BERÄTTAR VI MER!

point-4503630_1280
business-3167295_1280
dispute-4033278_1280

Grunden i både Side-by-side och i TemaScan kommer från vår ProScan-enkät som tar 5-10 minuter att fylla i. Den görs på individnivå och berättar mer om personens styrkor, kommunikationsstil, energistil, ledarstil, energinivå, upplevd stress samt hur det aktuella energitappet ser ut just nu. Vill ni veta mer? 

- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Snipkroken 1

112 64 STOCKHOLM

© Copyright. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 48 46