CHR-Corporate health responsibility

ARBETSHÄLSOEKONOMISKT ANALYSVERKTYG - Vad kostar för hög stressnivå?

CORPORATE HEALTH RESPONSIBILITY - CHR


Gör en arbetshälsoekonomisk analys!


I samverkan med ledande forskning ger vårt analysverktyg er som arbetsgivare stöd i arbetet med psykisk ohälsa genom att ta framde insatser som svarar mot verksamhetens faktiska mål och behov.


Målet med analysen är att stärka era insatser mot ohälsa och främja hälsa genom att ge de ekonomiska argument som ofta efterfrågas. "Money talks" gäller alltid. 


Vi kan alltså visa er i siffror hur mycket er organisation förlorar varje år på grund av produktivitetsförluster orsakade av stressrelaterad ohälsonärvaro. Så självklart lönar det sig att arbeta hälsofrämjande!Kontakta oss så hjälper vi er ta fram era egna nyckeltal för hälsa på jobbet!


- Vi laddar er organisation!

ADRESS


Sankt Eriksgatan 117

113 43 STOCKHOLM

KONTAKTA OSS


E-mail: info@sparringpartner.one

Telefon: +46 - 707 - 99 49 69


© Copyright. All Rights Reserved.