Har du ingen inloggning men vill få sparring® på jobbet?

Ingen fara, kontakta oss så skapar vi tillsammans möjlighet för er på din arbetsplats att få tillgång till handlingsinriktad sparring med det ni behöver, när ni behöver det.

Vad är ger sparring på jobbet med Energitanken®?

Energitanken är mental och känslomässig friskvård som ger ett direkt stöd till chefer och medarbetare på arbetsplatsen. Sparringen stärker förmågan till bättre stresshantering, konflikthantering och kommunikation. Energitanken är ett sätt att tanka mer energi, men också ett tillfälle att tänka och reflektera över vad som drar respektive tillför energi. Sparring® ökar också både motivation och prestationsglädje och det blir helt enkelt lättare att vara en bra chef och medarbetare.

Kontakta oss